Nyheter

Smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet

Vi er glad for at veilederen er på plass. Bondelaget har sammen med øvrige organisasjoner i grøntnæringa arbeidet med å få myket opp noen av de mest krevende forslagene.

Viktig informasjon om arbeidstillatelser

Vi har fått informasjon fra UDI om at det ved behandling av visum og arbeidstillatelser for arbeidere fra tredjeland er viktig med direkte kontakt til politiet for å få effektuert arbeidstillatelsene.

Klimagassreduksjon gjennom husdyravl

Bønder og avlsorganisasjonene de eier samarbeider om redusert klimautslipp gjennom avl.

Støtter beredskapslager for korn

Næringskomiteen på Stortinget har behandlet representantforslaget om etablering av beredskapslager for matkorn. Flertallet i komiteen støtter ikke forslaget. Bondelaget støtter mindretallet, og mener Norge burde ha et beredskapslager for matkorn.

Myrforbud: Utvikling av jordbruket må være mulig

I dag kom forskriften fra regjeringen om stans i nydyrking av myr. – Uheldig med et forbud basert på et usikkert kunnskapsgrunnlag, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Bedre oversikt og bedre dyrevelferd hos gris

Bondelaget har i dag hatt møte med statsråd Bollestad, sammen med resten av svinenæringa. Tema var oppfølging av dyrevelferd hos gris.

Ukens podkast - traktor i trafikken

Rundballing på Mustadseter

Hvordan navigerer man blant alle reglene for veitrafikken når traktoren skal ut på tur? Vi kjører gjennom de viktigste reglene for traktoren i veitrafikken.

Koronasituasjonen og regjeringens kompensasjonsordninger

Her kan du lese om de økonomiske tiltakene for foretak med inntektsbortfall grunnet koronakrisen. Fristen er utvidet til 3. juni.

Våre samarbeidspartnere