Nyheter

Statsbudsjett: Ingen siste satsing på landbruk fra Solberg-regjeringen

Solberg-regjeringen gir kompensasjonsregning for sterkt økte kostnader til ny regjering og foreslår ingen midler til nødvendige investeringer.

Gjør norske grønnsaker dyrere

Statsbudsjettet legger i liten grad opp til satsing på klima i landbruket, og vil gjøre norske grønnsaker dyrere. – Vi skulle sett en større satsing, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Statsbudsjettet oppsummert

Vi gir deg en oversikt over forslag på landbruksfeltet i Solberg-regjeringens 2022-budsjett.

Norsk landbrukspolitikk sikrer matproduksjonen

Selv om prisene på mat stiger internasjonalt ivaretar norsk landbrukspolitikk deg som forbruker. En løpende produksjon er avgjørende.

RJS går i gang med årets skattekurs

Neste uke starter Regnskap og juridisk service opp deres årlige skattekurs. Første kurs er på Vettre hotell i Asker, og er fra 12.-13. oktober.

Kjenner du noen som utmerker seg i matbransjen?

Nå åpner nominasjonen til Embla 2021, den nordiske matprisen. Selve prisutdelingen er i Oslo i mars.

Forventer inntektsløft og bærekraftig landbruk

Norges Bondelags lederkonferanse har kommet med en uttale med klare forventninger til ny regjering.

Sammen om et bedre landbruk

Onsdag og torsdag er ledere i Norges Bondelag og samarbeidsorganisasjoner samlet til lederkonferanse for å diskutere landbruket framover, i lys av situasjonen i næringa nå og resultatet av stortingsvalget.

Tydelige innspill til regjeringsplattformen

Omtrent akkurat i det valgresultatet forelå og de politiske partiene startet sine møter, leverte vi i Norges Bondelag våre innspill til ny regjeringsplattform.

Krever landbrukspakke i høst

- Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Første steg til et nytt inntektsmål

Bondelaget ga i dag sine innspill til jordbrukets inntektsutvalg. – Når inntektene skal opp, er det viktig at de måles riktig, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget.

Norges Bondelag i delegasjon til toppmøtet om matsystem

I dag diskuterer verdas leiarar i New York korleis verdas matsystem kan bli meir berekraftige. Norges Bondelag følgjer møtet digitalt som del av den norske delegasjonen.

Jordvernpris til NLR Vest og Alver og Austrheim kommunar

Overskotsmassar frå utbygging kan verte ein verdifull ressurs for landbruket. Prosjektet "Jordmassar frå problem til ressurs" fekk nasjonal jordvernpris for å nytte massar frå udyrka areal til å betre landbruksareal.

Tilleggsforhandlingene blir utsatt

– Solberg-regjeringen skyver ansvaret til neste regjering, sier Gimming.

Bærekraftprosjekter i landbruket får millionstøtte

Bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige har i år delt ut 4,5 millioner kroner til prosjekter i landbruksnæringen. Nå er det klart for ny søknadsrunde.

Jobbes med løsning for fruktprodusenter

Mange fruktprodusenter, spesielt i Telemark, fikk betydelig frostskader på trær i vinter. Her følger viktig informasjon.

Tid for å satse på landbruket

Valgresultatet viser en klar oppslutning for partier som vil ta i bruk hele landet, og som står for et styrket, norsk landbruk.

Nyhetsbrev - vil du bruke din stemme for bonden og landbruket?

I dette nyhetsbrevet skriver vi om hvilke politiske saker som er viktig for bonden og landbruket, og også litt om hvor partiene skiller lag.

Slik vil kompensasjonen kunne slå ut på ditt bruk

Jordbruket ber om full kompensasjon for de ekstraordinære prisøkningene på gjødsel og byggevarer. Her får du oversikten.

Samarbeid gir mer lokal mat på DNT-hytter

Denne sommeren har Den norske turistforening og Bondelaget samarbeidet om å øke bruken av lokale råvarer på turisthyttene.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

5 ting du bør vite om tilleggsforhandlingene

Her får du litt mer informasjon om hva tilleggsforhandlingene egentlig er.

Underlag for tilleggsforhandlinger i jordbruket levert

Budsjettnemnda for jordbruket peker på kraftig kostnadsvekst for handelsgjødsel og bygningsmaterialer.

Tilleggsforhandlinger

Når det skjer viktige endringer i forutsetningene for jordbruksavtalen eller når uforutsatte forhold oppstår kan det kreves tilleggsforhandlinger.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om importvern?

I denne ukens nyhetsbrev kan du lese hva partiene mener om importvern.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om matsikkerhet

I ukens nyhetsbrev kan du lese om hva de ulike partiene mener om matsikkerhet og sjølforsyning.

Utsatt frist for regneoppdrag til tilleggsforhandlingene

Budsjettnemda har fått utsatt sin frist for rapporten de skal lage som er er et felles tallgrunnlag for forhandlingene.

Åpen gård

Til helgen arrangeres det åpen gård flere steder i landet, og her finner du en oversikt over hvor.

Ny veileder for å unngå rustangrep i husdyrbygg

Nye husdyrbygg kan ha en risiko for å få rustangrep. Bondelaget har laget en veileder som beskriver praktisk hvordan unngå rustangrep i nye bygg og begrense skader i eksisterende bygg.

Fremmet lokal mat til Grimsdalshytta og DNT

I samarbeid med Bondelaget skal Den Norske Turistforenings hytter bli enda bedre på kortreist og lokalprodusert mat. Da Bondelagskokk Halvar Ellingsen besøkte Grimsdalshytta i Dovre for å gi inspirasjon, ble blant annet byggryn og oster fra Dovre Ysteri tatt i bruk på nye måter i menyen.

Tilleggsforhandlingene er i gang

I tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten er det enighet om et utredningsoppdrag til Budsjettnemnda for jordbruket.

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Under Arendalsuka fikk tilhørerne på "Inn på tunet" seminaret høre en sterk fortelling om demensomsorg på gård.

Nyhetsbrev - hvilke partier vil ha inntektsløft for bonden?

Vi har laget nyhetsbrev - og i denne utgaven kan du lese om hvilke partier som vil gi et inntektsløft til bonden.

Bondelaget på Arendalsuka

Hvordan tette inntektsgapet, spør bondelaget politikerne i dagens debatt på Arendalsuka. Se den her!

Her er jordbrukets inntektsutvalg

I dag presenterte regjeringa utvalget som skal foreslå en ny måte å måle inntektene i jordbruket på. Gimming ber om en delleveranse allerede til jordbruksforhandlingene 2022.

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger

Staten aksepterer jordbrukets krav om å starte tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinære utgifter.

Felles forventninger for styrket norsk matproduksjon

NHO Mat og Drikke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Norges Bondelag går sammen om fem forventninger for videre vekst i norsk matproduksjon til en kommende regjering etter valget i høst.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om norsk mat?

Les ukas nyhetsbrev "Landbruk på 2 minutter", for deg som er opptatt av norsk matproduksjon og vil lære mer om landbruket.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Krever tilleggsforhandlinger med staten.

Grunnet kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer påvirket av internasjonale forhold krever Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilleggsforhandlinger med staten.

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger

På grunn av den ekstraordinært sterke kostnadsveksten på blant annet kunstgjødsel, forbereder Norges Bondelag grunnlaget for tilleggsforhandlinger med staten.

Kan felle enda en bjørn i Troms

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det gis løyve til å felle en bjørn som har tatt flere sau i Troms.

Se deg om i bondens landskap

De store bilderammene er en del av Bondelagets sommerkampanje.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har laget nyhetsbrev for å øke kunnskapen om norsk landbruk. Tips de du kjenner og meld deg på selv.

Møtte Rotevatn om bjørneherjingene i Troms

I dag møtte Norges Bondelag klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn i anledning herjingene til bjørnene i Troms.

Lettelser for innreise for utenlandsk arbeidskraft

Fra 5. juli ble det åpnet for innreise uten karantene fra flere europeiske land med lavt smittepress, som går til å bli såkalte grønne land.

Har los på bjørnen, får ikke fellingstillatelse

– Uholdbar byråkratisk brems, sier John-Erik S. Johansen.

115.000 frukttrær frostskadet. Verste tilfellet på 40 år.

Det er meldt inn skade på om lag 115.000 frukttrær i Vestfold og Telemark. Norges Bondelag etterlyser en mer skreddersydd erstatningsordning.

Pant boksen så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen.

Stortingsbehandling uten inntektsløft

Denne uka behandles jordbruksoppgjøret i Stortinget.

Våre samarbeidspartnere