Nyheter

Førebur familielandbrukets år

: Det var stor interesse for å høyre om den norske landbruksmodellen og samvirkeorganisering. Eugen Tømte frå Norsk Landbrukssamvirke innleia om emnet.

Bønder frå heile Europa var nyleg samla i Brussel for å førebu feiringa av familielandbrukets år i 2014.

Klart for en elektronisk fremtid

Papirmølle

Ny elektronisk løsning vil kutte ned på papirmølla mellom aktørene i landbruket og bidra til bedre grunnlag for rådgivning og forskning

Økt dieselavgift rammer hardt

Skogsarbeid

Avgifta for farget diesel økes med 81 øre fra nyttår. Det rammer både bønder og skogsentreprenører hardt. For Myrslo skogavvirkning AS i Steinkjer utgjør økninga over 90.000 kroner i året.

Vil trekke forslag til forskrift for erstatning

Foto: Odd Mehus.

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget mener det er et prekært behov for å avklare og styrke retten til erstatning i rovviltutsatte områder.

Sanner fikk IKEA-råd

Sanner fikk IKEA-råd

Bondelaget møtte kommunalministeren om Ikea-planene på matjord i Vestby.

Vil endre yrkessjåførforskriften

Foto: Jogeir Agjeld, Bedre gardsdrift

Bondelaget og Gartnerforbundet peker på at kravene i Yrkessjåførforskriften medfører store kostnader og tidsbruk som ikke står i forhold til virksomhetens om utføres.

Ny veileder til standardavtalene for småkraft

Ny veileder til standardavtalene for småkraft gjør avtaleverket lettere å bruke.

Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Bondelaget, Småbrukarlaget og Sau og Geit henstiller til miljøvernministeren om at søknader om erstatning for husdyr drept eller skadet av rovdyr blir behandlet i tråd med Krokann-dommen.

Våre samarbeidspartnere