– Vi ser det som svært postitivt at Finans Norges klimarapport i år setter søkelys for konsekvensene for landbruket, i tillegg til annen klimarelatert skade i Norge. Her settes kostnader som følge av klimaendringer i et helhetlig bilde, og dette kan bidra til å gi storsamfunnet økt forståelse om klimaendringenes påvirkning på næringa vår, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Rapporten sier at siden innsamlingen av skadedata fra forsikringsselskapene startet i 1980, har ikke Finans Norge sett lignende skadeår som 2023. Vær- og naturskadene var rekordhøye med en kostnad på 7,4 milliarder kroner for skader på bygning og innbo. Les klimarapporten fra Finans Norge HER.

I artikkelen i rapporten som Norges Bonedelag har skrevet står det blant annet at i møte med stadig mer ekstremvær og påfølgende naturskader er det viktig at Norge tilpasser seg klimaendringene. 

HER KAN DU LESE HELE ARTIKKELEN TIL NORGES BONDELAG FRA RAPPORTEN

– Dagens klima medfører et økende behov for å gjennomføre tiltak for klimatilpasning i vesentlig større grad. På grunn av manglende sikring av landbrukets arealer og infrastruktur, mister vi vesentlige mengder matjord. Matjorda vår er en kanpp, ikke-fornybar og kritisk ressurs, og den er helt nødvendig for å kunne nå de politiske vedtatte målet om matforsyning i Norge, sier Hoen.

Peker på NVE

– For å klare dette, må NVE motta vesentlig mer midler til sitt flom- og skredsikringsarbeid, og det må gi rom for at disse midlene også bruker for å gjennomføre nødvendinge sikringstiltak i landbruket. I tilleg til sikring av det forsikringsbare. Som et ledd i dette sikringsarbeidet må også staten prioritere å forenkle regelverket - slik at nødvendige sikringstiltak enklere kan gjennomføres, avslutter Hoen.