Nyheter

Presenterte Bondelagets kornstrategi

Under Kornkonferansen 2023 presenterte lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, Bondelagets helhetlige korn- og proteinstrategi fram mot 2030.

Følg Kornkonferansen her!

I dag arrangerer Bondelaget og Felleskjøpet årets Kornkonferanse. Bli oppdatert om markedssituasjonen for norsk korn, nye muligheter for matkorn og alt som rører seg i norsk kornproduksjon.

Valgnemnda er i gang med arbeidet

Det er tid for organisasjonen å gi innspill til valgnemnda. Styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon med unntak av et styremedlem og 1.varamedlem til ordførerkorpset.

Grune Woche 2023: Næringsdelegasjonen på plass og BU-vinner kåret

Bondelagsleder Bjørn Gimming er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Sandra Borch(Sp).

Nye kostholdsråd (NNR): -Skaper ikke tillit

Norges Bondelag har sendt høringssvar på en av artiklene om bærekraft som skal danne grunnlag for nye nordiske kostholdsråd. – Vi etterlyser bedre metodikk, mer forankring i nasjonale forhold og bredere vurdering av bærekraft. Dette skaper ikke tillit, sier Egil Chr. Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag.

Resultater fra dyrevelferdskampanje

I dag ble resultatene fra Mattilsynets tilsyn med svinebesetninger lagt fram. – Det er for mange regelbrudd, sier Bjørn Gimming.

Møtte departementet om avrenning til Oslofjorden

Tirsdag var det møte på Bergerud gård i Varteig i Østfold om avrenning til Oslofjorden. – Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Opprettholder stopp av lisensfelling: - Tida renner ut

- Bondelaget fryktet dette utfallet, men jeg regner med at staten anker kjennelsen til lagmannsretten. Imidlertid renner tida fra oss, sier Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

-Fortsatt bekymret for prosessen

Leder av Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, ble ikke beroliget etter status- og dialogmøte hos Helsedirektoratet om prosessen rundt utarbeidelse av nye nordiske ernæringsråd (NNR).

Flere bruker klimakalkulatoren

Antall bønder som har tatt i bruk klimakalkulatoren har steget med nesten 200 prosent siden august 2021.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

Nå kommer medlemsundersøkelsen

Alle medlemmer bør til å benytte sjansen til å fortelle hva de mener bondelaget skal jobbe med, oppfordrer Bodhild Fjelltveit.

For snevert om bærekraft, mener Bondelaget

Nye ernæringsråd skal ikke bare vurdere sunnhet, men også bærekraft. Da må alle aspekter av bærekraft være med, sa bondelaget til statsråd Tvinnereim.

Kornkonferansen 2023

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferansen torsdag 26. januar 2023.

Våre samarbeidspartnere