Som medlem i Norges Bondelag drar du nytte av mange medlemsfordeler. Med en stor medlemsmasse og god slagkraft, jobber de ansatte for medlemmene hver eneste dag. I denne ukas Landbrukspodden snakker vi med fire gjester, som hver på sin måte jobber for å gjøre hverdagen til medlemmene enda bedre. 

HØR EPISODEN HER

– Jeg har bestandig vært med i fagforening. Og jeg har hatt et godt profesjonelt inntrykk av Bondelaget, sier Hanne Sofie Jenssen som er styremedlem i Nordland Bondelag og bonde på Hamarøy. 

– Helt fantastisk felleskap

Hun forteller videre at det faglige fellesskapet et medlemskap i Bondelaget gir, er helt fantastisk. 

– Jeg kan kontakte andre tillitsvalgte, jeg kan kontakte folk jeg har møtt på forskjellige typer samlinger om jeg har spørsmål om noe. Jeg har så mange som jeg kan spille på både med tanke på min jobb og mitt verv. Det nettverket man får er viktig for meg hver eneste dag, sier Jenssen. 

Martin Johnsbråten som jobber på Regnskap og juridisk service er også gjest i denne ukas Landbrukspodden. Han forteller om hvordan de på hans avdeling jobber for medlemmene. 

– Vi reiser blant annet rundt om i landet og har skattekurs for regnskapsførere som jobber for bonden. Dette er en medlemsfordel fordi det er mye spesielle skatte- og avgiftsregler i landbruket, som vi bistår med slik at de kan gjøre en best mulig jobb for bonden, sier Johnsbråten. 

Dette er bare ett av feltene de jobber med på RJS, og dersom du lytter til Landbrukspodden denne uka får du vite mer om hva de gjør der for medlemmene i Norges Bondelag. Dessuten snakker Aina Bratlie om hva vi gjør for medlemmer når det kommer til forsikringer, og Simen Solbakken forteller om hvordan næringspolitisk avdeling også jobber for medlemmene.