Pedersen har lang fartstid bak seg i politikken som både fiskeriminister under Stoltenberg regjeringen, parlamentarisk leder og nestleder i Arbeiderpartiet. Hun har erfaring som bonde selv og har vært opptatt av landbrukspolitikk i mange roller, nå blir hun organisasjonssjef i Finnmark Bondelag. Hjørnegård er glad hun vil bli med på Bondelaget. 

–Vi er svært glade for at Helga nå har takket ja til en viktig jobb i Norges Bondelag. Vi trenger gode folk som jobber for å styrke organisasjonen vår og det sårbare landbruket i nord. Nord-Norge er et svært viktig område hvor landbruket er en betydelig aktør i næringslivet.  Hun blir en god ressurs for Finnmark Bondelag, sier Hjørnegård.

Pedersen har fram til høsten 2023 vært ordfører i Tana kommune, og er nå klar for nye utfordringer. Før politikerkarriæren jobbet hun som lærer ved tana videregående skole, og førstekonsulent for Finnmark fylkeskommune. Hun har også tidligere vært fylkesordfører i Finnmark.

Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Det er en profesjonell organisasjon med dyktige tillitsvalgte som setter dagsorden. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i.

Helga Pedersen, ny organisasjonssjef i Finnmark Bondelag

Selv har hun et sterkt engasjement fra landbruket.

–Jeg er vokst opp på sauebruk i Tana, som jeg selv hadde ansvaret for frem til 2018. Da valgte jeg å slutte mens leken var god. Men jeg har fortsatt med å være medlem i Bondelaget, og jeg synes det er svært viktig å sikre rammevilkår og utviklingsmuligheter for landbruket i den tida vi lever i, påpeker Pedersen.

Nord-norsk landbruk er viktig for Norges beredskapsevnene og bosettingen i hele landsdelen. Pedersen ønsker å bidra til at landbruket i nord løftes mer opp på agendaen.

–Hvert bruk er en hjørnesteinsbedrift! Landbruket i nord er viktig for bosetting, sysselsetting og beredskap. I årene som kommer må bøndene overleve økonomisk i tillegg til å klare overgangen både til løsdriftkrav, lavutslippssamfunnet og klimaendringene. Man trenger nok ikke å sitte verken på bondelagskontoret eller traktoren og lure på hva man skal finne på, legger Pedersen til.

Pedersen starter opp i ny jobb 2. januar 2024, og vil bli en viktig ressurs for både bøndene i Finnmark og hele Norges Bondelag i årene framover.

Finnmark Bondelag har 311 medlemmer, og selv om organisasjonssjefen er eneste ansatte vil hun ha kolleger i alle landets fylker. Fylkesleder i Finnmark Bondelag Lise Kaldahl Skreddernes ser fram til at Helga er på plass på nyåret.

–Jeg ser fram til å samarbeide tett med Helga framover. Det er bra at vi i Finnmark Bondelag får en slik ressursperson på laget. Vi skal sammen løfte jordbruket i Finnmark.