- Vi er bekymret for situasjonen etter en sesong med tørke, flom og svært krevende høstingsforhold, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

- Vi ber om møte med statsråden så fort som mulig for å gå gjennom situasjonen og vurdere konsekvensene på kort og lang sikt generelt, og også i lys av de tiltakene som er iverksatt, fortsetter Hoen.

Situasjonen har blitt verre siden forrige møte

I statusmøtet med statsråden 29. august i år fikk vi en oversikt over fôrsituasjonen og sannsynlige konsekvenser av ødelagte avlinger for husdyrproduksjonen utover høsten og vinteren. Her ble det også gitt en orientering om arbeidet i NLR HMS.

Norges Bondelag vil peke på at situasjonen har blitt verre siden dette møtet. Været har vært dårligere enn på mange år, og innhøstingsforholdene har blitt langt mer krevende enn noen kunne forutsi.

Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag

Dette har blant annet ført til at store arealer ikke har blitt høstet i det hele tatt, og kvaliteten på mye av det som er høstet av korn, fôr og lagringsgrønnsaker/potet er svært utfordrende.

- Derfor mener vi det er nødvendig med et nytt møte for å vurdere situasjonen på nytt, og vi håper møtet blir holdt snarlig, avslutter Hoen.