Regjeringen la fram i går en ny ordning for flomrammede bønder og grunneiere. De setter av 10 millioner kroner i en egen søknadsbasert ordning, som skal dekke kostnader i forbindelse med opprydding av søppel og slikt som har kommet inn på privat eiendom.  

– Mange bønder har opplevd å miste mye, og tape store verdier etter uværet vi fikk i høst. Det er mange som har gjort et svært viktig arbeid i å berge mest mulig av fôret og utstyret sitt, sier Bjørn Gimming.  

 

Trenger mer støtte til opprydding etter uværets herjinger

– På tross av stor innsats for å begrense skadene, så har flommen ført med seg mye avfall som ligger igjen på jordbruksarealer og i naturen. Det er bra at regjeringen nå legger friske midler på bordet i en ny ordning for å bistå de bøndene som er rammet av flommen, sier Gimming, og legger til at det er et stort og svært kostbart opprydningsarbeid som skal gjøres.

Dessuten er det flere bønder som ikke kjenner seg igjen i normavlingene for grovfôr i produksjonssviktsordningen. Statsministeren tok med seg det budskapet fra møtet med Renslo og Gimming. 

– Det var viktig for oss å poengtere at dyktige bønder kan bli straffet for å drive bra, dersom de driver bedre enn det sonen kommunen ligger i tilsier at de skal. Slik vil ikke erstatningen dekke deres reelle tap, sier Gimming.  


Uværet Hans la igjen mye avfall på bondens arealer, som her i Nes.

 

Vi må ruste oss for fremtiden

Norges Bondelag har tidligere spilt inn til regjeringen at NVEs ansvarsområde også må omfatte matjorda.  

– Matjord er en viktig ressurs for landet vårt. Det er derfor svært viktig at NVE også prioriterer å ta vare på jordressursene, og bidra til forebygging for framtiden. Vi kommer til å møte villere og våtere vær i årene som kommer, og vi må ruste oss til det, presiserer Gimming.