Bondelaget ba i forrige uke om nytt møte med Pollestad om ettervirkningene av «Hans» og den krevende avlingssituasjonen i høst. I dag fant møtet sted.

– Siden vårt møte om avlingssituasjonen 29. august i år er situasjonen forverret for de fleste produksjoner. Da trodde vi at det fortsatt ville være avlinger med god nok kvalitet til mat og fôr, med unntak av de oversvømte arealene. Men dette ble verre på grunn av været, og nå er store arealer enten ikke høstet eller har ødelagte avlinger, åpnet leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, sitt innlegg med.

Fortsatt spørsmål og problemstillinger som må avklares

Gimming fortsatte og sa at Norges Bondelag er tilfredse med den raske og smidige håndteringen av tiltak i hele vekstsesongen. Han nevnte blant annet at utover høsten har en rekke tiltak og endringer blitt gjennomført, blant annet forskudd, dokumentasjonskrav, satser og forenkling i saksbehandling. Men poengterte videre at det er en rekke spørsmål og problemstillinger som må avklares.

– Potet- og grønnsakspakkerier forteller om dårlig lagringsevne, og at man forventer ødelagte varer utover. Det er enkelte korn-, potet- og grønnsaksprodusenter som får betydelige tap. Vi ber derfor om en midlertidig heving av taket for tilskudd ved produksjonssvikt, sa Gimming.

Egne tiltak i nord

Under møtet sa Gimming at for grovfôr har situasjonen bedret seg noe fra forrige møte. I Troms og Finnmark har flere fått en brukbar andreslått, men det vil fortsatt være behov for å kjøpe fôr.

Vi ber derfor om det vi også sa sist gang, at det vurderes behovet for egne produksjonssvikttiltak i nord.

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

Én ordning gjennom kommunene

Videre fortalte Gimming om kommunene som har fått økte skjønnsmidler til blant annet opprydding etter flom og ras. Norges Bondelag er kjent med at departementet, på vår anmodning, jobber med en ordning som også omfatter private aktører.

– Her mener vi at det ikke er nødvendig å lage en egen ordning, men at dette går gjennom kommunene. En ny ordning vil kreve saksbehandling og kontroll, og det kan oppstå tvil om det er kommunenes skjønnsmidler eller ordningen for private aktører som skal dekke kostnadene. Dette unngår man om alt går via kommunene, sa Gimming.

Til slutt fortalte Gimming om regjeringens arbeid med ulike ordninger for å rydde opp etter «Hans» og forebygge nye flommer. I regelverket til NVE skal deres midler brukes bare til å sikre liv og helse.

– Vi ber om at regjeringen også inkluderer matjord her, avsluttet Gimming.