Afrikansk svinepest er en svært alvorlig og smittsom virussykdom som rammer villsvin og tamgriser, men ikke mennesker og andre dyr. Den siste tiden har det blitt bekreftet 18 tilfeller av svinepest i Sverige. Onsdag forrige uke ble det første tilfellet bekreftet i Sverige, og et 800 kvadratkilometer stort område ble da sperret av som følge av dette. Alle tamgriser innefor denne sonen må avlives.

HER KAN DU LESE MER OM AFRIKANSK SVINEPEST OG RÅD TIL JEGERE SOM SKAL JAKTE I SVERIGE, OG HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DEG HVIS DU ALLEREDE HAR IMPORTERT GROVFÔR FRA SVERIGE.

Vi er svært bekymret for at smitten skal komme til Norge og vi følger situasjonen nøye.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Han sier videre det er skremmende å se hvor kraftige og inngripende tiltak svenskene nå tar i bruk for å stanse pesten.

– Det som er viktig nå er at vi i Norge gjør alt vi kan for å minske risikoen for at smitten kommer til Norge, sier Gimming.

Holde villsvinbestanden ned mot null

På møtet med Pollestad i dag sa Gimming at det viktigste tiltaket som kan redusere risikoen for at afrikansk svinepest kommer til Norge er å redusere antall villsvin.

– Jo færre villsvin vi har i Norge, desto lavere blir risikoen for at smitten kommer hit. Dersom vi klarer å holde villsvinbestanden ned mot null blir risikoen for smitte svært redusert, sa Gimming.

Bondelaget har satt flere krav for å redusere risiko. Blant annet:

  • Nullvisjon for villsvin i Norge
  • Grunneiere må selv intensivere uttak av villsvin slik at vi kan komme ned mot null i bestand
  • Vurdere regelverket for uttak av sugger. Eventuelle andre jaktmetoder.
  • Geir Pollestad må ha videre tett kontakt med svenske myndigheter. Det er viktig at Sverige nå tar et krafttak for å redusere sin villsvinbestand.
  • Øke vederlaget for felling til f.eks kr. 6000,- per felte villsvin for begge kjønn.

– Mitt inntrykk er at alle forstår hvor alvorlig denne situasjonen nå er, og at det handler om å redusere risikoen så mye som mulig her i Norge, avslutter Gimming.

Pollestad har bedt Mattilsynet om å vurdere en styrket handlingsplan mot villsvin og nye forslag til hvordan redusere villsvinbestanden i Norge.