Nyheter

Avtalene som er en viktig del av bondens hverdag

På bondelaget.no finner du en rekke standardavtaler som dekker svært mange av de avtalebehov du har som bonde.

Gi en julegave til bønder i Malawi

Årets julegave fra Bondelaget går til yrkesbrødre i Malawi.

Hvor vil Høyre med landbruket?

Leder Nils T. Bjørke frykter Høyres politikk vil gi en dramatisk reduksjon i lønnsomheten, særlig for små og mellomstore bruk og landbruk i distriktene.

Klokt forbud mot GMO-raps

- Håper på forbud av andre sorter også, sier Einar Frogner.

Gir tid til å finne gode løsninger

En utsettelse av mosjonskravet for storfe i løsdrift gir bøndene tid til å områ seg.

Økt WTO-handlingsrom etter tilpassing

Norges Bondelag ser seg tjent med forslaget om ny modell for markedsordninger for lam og egg for å tilpasse norsk landbruk til WTO-forpliktelser.

Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats

-Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats blant annet for å redusere avrenningen til vassdragene.

- Bruk jorda til matproduksjon!

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet krever at matjorda får en streng juridisk beskyttelse, gjerne etter modell av forurensningsloven.

Heller beitedyr og biologisk mangfold enn ulv

Ulver er fine dyr, men det er et verdispørsmål om vi ønsker å introdusere russisk ulv til norsk natur og dermed bidra til at utmarka gro igjen til villmark, skriver Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag i Ny Tid.

Hva er viktigst i jordbruksforhandlingene 2013?

Materiell til studie- og høringsarbeid sendes nå ut til fylkes- og lokallag.

Over 300.000 ser Det norske måltid

Søndag kan du se matlaget Østpå i det nest siste programmet før finalen i Det norske måltid på TV2.

Mangler landbruk som en del av næringslivet

Senterpartiets programforslag har mye bra om landbruk, men vi savner næringslivsdimensjonen.

Bondens marked sånn rett før jul

Denne helga kan du besøk et Bondens marked før jul - du har 14 steder å velge mellom - HER!

Utenriksministeren tildeles Bondevettprisen

Norges Bondelags Bondevettpris tildeles utenriksminister Espen Barth Eide for å stå på for norske interesser og norsk landbruk i tollverndebatten.

Inntektstall i feil retning

- Dette går i feil retning i forhold til å løfte matproduksjonen, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om NILF-tallene.

Mye positivt, men lite konkret fra Venstre

Landbruk har fått bred omtale i Venstres programforslag, men målsettingene er uklare.

Konkurranseutsetter flytting av matjord

I Follo ber Statens Vegvesen om pris på etablering av nye arealer med matjord og undergrunnsjord fra nedbygd vei.

Temakonferansen: Mat og landbruk på Vulkan

Temakonferansen har byttet navn til Mat og landbruk 2013. Datoen er 16. -17. januar, stedet mathallen Vulkan i Oslo.

Ikke posisjon for posisjonens skyld

-Jeg har stilt til valg, ikke for posisjonens skyld, men fordi posisjonen gir meg mulighet til å påvirke.

Fakkeltog mot fredsprisen til EU

Søndag markerer Fredsprisinitiativet 2012 sin motstand mot tildelingen av Nobels fredspris til EU med fakkeltog i Oslo.

Norges Bondelag kritiske til Nyt Afrika-kampanjen

Nyt Afrika-alliansen, med Kirkens Nødhjelp i spissen, setter norsk og afrikansk landbruk opp mot hverandre i en unødvendig konfliktorientert debatt.

Kornøkonomien sentral på Kornkonferansen

Økonomien i kornproduksjonen blir et sentralt tema på Kornkonferansen 2013 - 4. mars. Her er veien til påmelding!

Tvil om fortsatt norsk matproduksjon med FrP

- Jeg er i tvil om det i det hele tatt er mulig å drive lønnsom matproduksjon med FrPs landbrukspolitikk, sier Bjørke.

Kraftig økning i energiprisene svekker lønnsomheten

Omlegging av nettariffer av flere nettselskaper svekker lønnsomheten i matproduksjonen.

Åpner for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt

-Det er viktig at det endelig åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt.

Rovdyr: Savner kommentarer til forskrift

Bondelaget mener det er uheldig at DN ikke har utarbeidet kommentarer sammen med forskrift om tilskudd til FKT.

- Vert skremd av Høgre

Høgre skuldar Bondelaget for å teikne skremmebilete av deira landbrukspolitikk. - Det er me som vert skremd, seier Bjørke.

Mindre geitemelk neste år

Det produseres mer geitemelk enn markedet etterspør, derfor får bøndene levere mindre melk neste kvoteår.

Nytt lovutvalg skal utrede paragraf 33 i tomtefesteloven

Skal vurdere balansepunktet mellom festers interesser og bortfesters interesser når det skal fastsettes ny festeavgift ved en kontrakts utløp.

Melkebonde på Det Norske Måltid

Arne Hjeltnes bruker melkekartongen som veiviser når han skal besøke melkebonden Ole Kittil Næss i Det Norske Måltid.

Vil at flere skal produsere lokalmat

- Norge har plass til et større antall lokalmatprodusenter, mener Brita Skallerud i Bondelaget.

I retten om erstatningspraksis for tap til rovdyr

Stiller myndighetene for strenge krav til dokumentasjon for husdyr som er tatt av rovdyr?

- Landbruket er nøkkelen for det norske reiselivslandskapet

Kunnskap om omfang og utbredelse av gjengroing har manglet, sier forsker.

Skuffende at Sverige ikke er klare til å forhandle om grenseulv

Første nestleder i Bondelaget, Berit Hundåla, er skuffet over at statssekretærene i Norge og Sverige ikke ble enige.

Lansering av filmer med smak av lokalmat

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke inviterer til filmpremierer i Mathallen i Oslo 27. november kl 13.

Nyt Afrika-debatten er ei avsporing

- Vi kan nyte både afrikanske og norske varer, til nytte for afrikanske og norske bønder.

Første program er Vestpå

Søndag 25. november er det sesongpremiere på Det Norske Måltid 2012 og Vestpå er først ut.

Bli nærmere kjent med Bondelagsmedlemmene

På nettsidene bondelaget.no kan du stifte beskjentskap med medlemmer i Norges Bondelag. Sist ut: Knut Løvlien.

Vi blir ikke mette av skattelette

I dag lanserer Norges Bondelag den digitale flyeren ”Vi blir ikke mette av skattelette”.

Region Midti i Wenches kjøkken

Onsdag den 21. november er det Midti som er tema hos Wenche Andersen i God Morgen Norge på TV2.

Det Norske Måltids Hederspris 2012

Bondelagsleder Nils T. Bjørke er med i juryen som skal utnevne Det Norske Måltids Hederspris 2012.

Tomtefeste: Midlertidig lov øker risikoen for tvister

-Vi frykter en midlertidig lov vil øke risikoen for tvister i saker hvor festeavtaler forlenges i lovens virketid.

Mindre mat på norske ressurser med Høyres politikk

Norges Bondelag har regnet ut konsekvensene av Høyres forslag til landbrukspolitikk nytt partiprogram.

Ruster seg mot munn- og klovsyke

Denne uka gjennomfører Mattilsynet en stor beredskapsøvelse sammen med landbruksnæringa.

Nyttig møteplass for Inn på tunet

- Det opplagt nyttig å ha ein møteplass der fleire av aktørane innan IPT kjem saman, seier utvalsleiar Hege Ericson.

Støtter forslag til grønn teknologiutvikling

Regjeringen vil utlyse 45 nye, grønne konsesjoner for lakseoppdrett. -Etterlengtet, sier Norske Lakseelever.

Svenske bønder støtter beskyttelse av norsk melkeproduksjon

Etter at Nils T Bjørke skrev et innlegg i en svensk landbruksavis hvor han forsvarer det norske tollvernet har han fått støtte av svenske bønder. - De sier at det er bra vi står på og ønsker oss lykke til videre.

Møt Bondelaget på Agroteknikk 2012

Styremedlemmer, fylkesledere og ansatte - her er listen over hvem fra Bondelaget du finner på Agroteknikk 2012.

Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.

Stor skilnad mellom lov og praktiseringa av loven

- Praktisering av lova om motorferdsel i utmark er for streng ut i frå ordlyden og føremålet med lova.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere