Nyheter

Avtalene som er en viktig del av bondens hverdag

På bondelaget.no finner du en rekke standardavtaler som dekker svært mange av de avtalebehov du har som bonde.

Gi en julegave til bønder i Malawi

Årets julegave fra Bondelaget går til yrkesbrødre i Malawi.

Hvor vil Høyre med landbruket?

Leder Nils T. Bjørke frykter Høyres politikk vil gi en dramatisk reduksjon i lønnsomheten, særlig for små og mellomstore bruk og landbruk i distriktene.

Klokt forbud mot GMO-raps

Illustrasjon: "Nei takk til GMO-mais" fra en demonstrasjon mot GMO. Foto: Kathrine Kleveland.

- Håper på forbud av andre sorter også, sier Einar Frogner.

Gir tid til å finne gode løsninger

En utsettelse av mosjonskravet for storfe i løsdrift gir bøndene tid til å områ seg.

Økt WTO-handlingsrom etter tilpassing

Norges Bondelag ser seg tjent med forslaget om ny modell for markedsordninger for lam og egg for å tilpasse norsk landbruk til WTO-forpliktelser.

Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats

-Norsk landbruk gjør en betydelig miljøinnsats blant annet for å redusere avrenningen til vassdragene.

- Bruk jorda til matproduksjon!

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet krever at matjorda får en streng juridisk beskyttelse, gjerne etter modell av forurensningsloven.

Våre samarbeidspartnere