En av de viktigste oppgavene RJS har, er å sørge for at bonden har dyktige folk rundt seg. Med ti jurister og fem økonomer dekker avdelingen de aller fleste fagområder bonden trenger bistand til. RJS har samarbeidsavtale med regnskapskontor over hele landet, og yter fagsupport kontinuerlig gjennom hele året.

– De siste årene har vi holdt en del webinarer, men nå ønsker vi å utvide tilbudet til kurs som kan tas når den måtte passe den enkelte.

 Mari Cecilie Gjølstad, fagsjef i RJS.

Hun sier videre at der er få andre tilbydere av nettkurs som er direkte rettet mot landbruket.

– Det gjelder regnskap, skatt, trygd, avgift mv, men også arv, familie, tomtefeste og andre privatrettslige temaer. Basert på den faglige kompetansen som Bondelaget har i både jus og økonomi, ønsker vi å være en mer synlig bidragsyter i markedet gjennom nettkursene, sier Gjølstad.

Foreløpig kan du velge mellom disse kurstemaene:

  • Jordbruksfradraget 
  • Praktisk tomtefeste 
  • Skogbeskatning - grunnleggende innføring
  • Skatt ved salg av tomter fra landbrukseiendom 
  • Kårytelser i landbruket
  • Uføretrygd - med særlig fokus på bonden
  • Velferdsytelser for bonden ved sykdom, svangerskap og fødsel 
  • Fremtidsfullmakter
  • Tidligpensjon 

HER KAN DU MELDE DEG PÅ NETTKURS

Gjølstad forteller at de ni kursene som nå er klare for avspilling i første omgang er rettet mot regnskapsførere som har landbrukskunder.

– Men vi ser også for oss at vi bruker plattformen for nettkurs rettet mer direkte mot bonden etter hvert, sier hun.

– Jeg vil anbefale disse kursene til alle som jobber med landbruksregnskap. Og det vil komme mer, avslutter hun.

Vi tar gjerne imot ideer fra dere om hva slags kurs dere ønsker. Skriv til nettkurs@bondelaget.no .