Dette er Bærekraftfondet
I november 2019 inngikk Norges Bondelag og Gjensidige ny forsikringsavtale for de fem neste årene. Gjennom avtalen ble det også opprettet et eget bærekraftfond. Fondet på 10 millioner kroner årlig skal brukes til skadeforebyggendetiltak som bidrar til at næringen innfrir sine klimaforpliktelser og samtidig reduserer sannsynligheten for skader.

Visste du at dersom du er medlem i Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring så kan du søke om støtte fra Bærekraftfondet til individuelle tiltak? Lokallag og andre med organisasjonsnummer kan også søke om støtte til kollektive prosjekter som kommer flere til gode. Nå har årets frister gått ut for de kollektive søknadene, men for de individuelle er det løpende opptak gjennom hele året.

 

Stor innovasjonsvilje

Fondets formål er å støtte tiltak som bidrar til at landbruksnæringen innfrir sine klimaforpliktelser, bidrar positivt til dyrevelferd og dyrehelse, og reduserer sannsynligheten for skader. Det kan være individuelle tiltak på den enkelte bondes egen gård eller kollektive tiltak som kommer flere bønder og landbruksnæringa til gode.

– Vi opplever at bøndene er fremoverlente og opptatt av å ta ansvar for dyrevelferd og klima. Det er mange gode prosjekter og tiltak med stor innovasjonsvilje, både på gården og i lokalsamfunnet, forteller Elin Røed, avdelingssjef for kommunikasjon, medlem og organisasjon i Norges Bondelag.

De siste tallene viser at det har kommet nesten 550 søknader på individuelle tiltak og 154 kollektive søknader i 2023.

– Etter kampanjen til Gjensidige i våres ble flere oppmerksomme på fondet, noe som har gitt mange individuelle og kollektive søknader. Vi ser også effekten av gode samarbeidspartnere i Felleskjøpet og andre firmaer som har vært flinke med å informere kundene sine om denne muligheten, sier Røed.

– Kubørsten er den definitive vinneren, men også andre gode tiltak som går utover normale krav, har mottatt støtte og blir gitt oppmerksomhet.

Elin Røed, avdelingssjef for kommunikasjon, medlem og organisasjon i Norges Bondelag 

Mange gode prosjekter

Det er mange gode tiltak og prosjekter som har fått støtte, blant annet har Nord-Fron Bondelag, Sør-Fron Bondelag og Skjåk Bondelag i Innlandet fylke gått sammen om å fjerne piggtrådgjerder fra gamle beiter.

I Vestland fylke har Grøn Integrering fått støtte, i samarbeid med Eid Bondelag og Vestland Bondelag. De er en ideell organisasjon som deler kunnskap og glede rundt dyrking av nyttevekster i norsk klima, og som sammen med innvandrere i kommunen og barn ved Nordfjordeid skole driver en skolehage etter økologiske prinsipper.

– Om det er noe landbruksnæringa trenger i et bærekraftperspektiv, er det kunnskap, interesse og respekt for norsk matproduksjon, skriver de i et innlegg om prosjektstøtten på Instagram, og sier de gleder seg til enda bedre fasiliteter tilrettelagt for å dyrke og spre det gode, grønne budskap.

 

Utvidet individuelle tiltak

I november 2022 ble det bestemt å utvide og endre de individuelle tiltakene, slik at det også blir gitt støtte til plastpresse og miljøberikelse. Nå ett år etter har antall søknader og utbetalinger skutt fart også der.

For første gang ble det også introdusert et trappesystem for støtte til miljøberikelse, slik at støtte ble utbetalt basert på størrelsen på investeringen.

– Kategorien miljøberikelse krever litt mer administrasjon, men oppfinnsomheten og kreativiteten blant søkere for å bedre miljøet til dyrene, har vært en ubetinget suksess, forteller Røed.

 

 

Les mer om Bærekraftfondet og individuelle tiltak og kollektive tiltak.