Dvergsdal er student ved NMBU og gjennomfører sitt masterprosjekt ved Veterinærinstituttet. Prosjektet er et bidrag i bøndenes klimajobb, og Norges Bondelag er samarbeidspartner sammen med NMBU, NIBIO, NORCE Miljø, Bellona og utenlandske universiteter som Berkley i USA og Chinese Academy of Sciences.

Jeg er på jakt etter plastbiter fra rundballer, og de kan gjerne ha ligget ute noen år.

Synnøve Dvergsdal

Hun er allerede i full gang med å samle inn rundballeplast til masteroppgaven sin, og vil gjerne ha hjelp av bønder fra hele landet.

Dvergsdal sier at de som finner plast og vil sende til henne, kan kontakte henne på e-post synnove.dvergsdal@vetinst.no.

– Jeg sender all informasjon som bøndene trenger, som også inkluderer returporto for innsending, sier hun.

Hun forteller at mesteparten av plasten som blir brukt i landbruket er rundballeplast. Denne plasten inneholder mye polyetylen.

– Plasttypen polyetylen er svært interessant fordi den er blant de vanligste å bruke til innpakning, sier Dvergsdal.

Hun forteller videre at dersom hun gjør interessante funn, for eksempel at én spesiell sopp bryter ned plasten raskere, kan det få mye å si for plasthåndteringen i framtiden.