Norsk landbruk er en av få næringer som sikrer bosetting i hele Norge. Landbruket er avgjørende viktig for å opprettholde aktivitet i distriktene. 

– Fra gammelt av betydde ordet bonde, bufast. Bønder var de som bodde fast rundt om i hele landet. Slik er det også den dag i dag, og det skal vi verne om inn i framtiden. En sterk og god beredskap kommer ikke alene av forsvaret, men alt rundt. Derfor har vi hatt et møte med forsvarsdepartementet i dag, sier Gimming. 

Norge må forberede seg på en mer usikker framtid. De siste årene har vist oss hvor sårbare vi kan være, og hvor sårbar forsyningslinjene er. 

 

Skal landbruket være tilstede i krise, må staten være tilstede for landbruket i fredstid. 

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Nord-Norge

Landbruket i Nord-Norge har hatt en spesiell negativ utvikling gjennom mange år. Samtidig skal forsvaret bygge opp sin aktivitet i nord-områdene betraktelig i årene som kommer. Det vil være viktig for både landbruket og forsvaret at næringa styrker sin plass, og fortsatt sikrer bosetting i den nordligste landsdelen.

– Vi er spesielt bekymret for den utviklingen vi ser i den nordligste landsdelen. Forsvaret skal styrke sin posisjon i denne landsdelen i årene som kommer. Da er det viktig at forsvaret bygger opp de samfunnene som befinner seg rundt forsvarets avdelinger. 

– Rett utenfor leiren på Bardufoss produseres det store mengder med potet. Men, ikke en av disse potetene blir servert i messa på Bardufoss. Vi håper at Regjeringen tar kjappe grep, og sikrer at soldatene i Troms får servert lokal mat. Slik at landbruket i landsdelen kan styrkes, legger Gimming til. 

 

Fra jord til soldatens bord

Bondelaget er opptatt av at soldatene i større grad skal få servert norsk, og lokal mat. 

– Vi har en klar forventing om at Regjeringen i sitt prosjekt med å styrke forsvaret sikrer at maten kommer seg fra jorda, og inn i messa. I hele Norge.

– Det bør være klinkene klart at det norske forsvaret, skal sikre dette til sine soldater. Dette vil være et viktig middel for å styrke den nasjonale beredskapen. I tråd med de politiske målsettingene vi har satt oss, poengterer Gimming.