Halvparten av maten vi spiser skal være produsert i Norge. Det er et mål for både Bondelaget og for regjeringa. Bondelaget lanserte sin plan i mars i år, og med de rette grepene kan vi nå målet om å bli 50 prosent selvforsynt. Regjeringa har varsla en plan for økt selvforsyning denne høsten, og som ledd i det arbeidet, var Bondelaget med flere i møte med Landbruksminister Pollestad i går.

– På frukt og grønt er selvforsyninga lav, mens den er høyere på kjøtt og melk og. Planen viser at det faktisk er mulig å bli mer selvforsynt, og at vi kan få det til gjennom aktiv jobbing og gode prioriteringer framover, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I dag ligger vi på rundt 40 - 45 prosent selvforsyning i Norge, avhengig av om råvarer til fôr regnes med eller ikke. Sentralt i Bondelagets plan for økt selvforsyning er at bedre kvalitet på grovfôret vil gi mulighet for å bruke også mer norsk korn i kraftfôret, og dermed få et helnorsk fôr til husdyra.

 – Til syvende og sist handler det om at forbruker må foretrekke våre norske produkter i butikken. Da må vi gjøre det enkelt å velge norsk, og her har matkjedene et stort ansvar, sier Gimming.

Her er Bondelagets punkter for økt selvforsyning

 1. Inntekta til bonden må opp
  En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden. Inntektsnivået i jordbruket er lavt, og Stortinget har bedt om at det legges fram en tidfestet opptrappingsplan basert på nytt tallgrunnlag.
   
 2. Et sterkt importvern
  Importvernet er viktig for å sikre norsk, trygg mat produsert over hele landet.  Regjeringa må innfri Stortingets vedtak om å styrke tollvernet for norske jordbruksvarer.
   
 3. Mer norskprodusert mat, mindre import
  For flere varer kan vi produsere mer enn vi gjør i dag, men importkvoter og utilstrekkelig tollvern setter begrensninger for norskproduserte varer. Spesielt ser vi dette innen kjøtt og meieriprodukter, og det er også mer å hente på grønnsaker.
   
 4. Mer norskprodusert fôrråvare
  Hva dyra spiser er viktig, og mer norskproduserte karbohydrater og protein i dyrefôret er viktig for å øke selvforsyningen. Vi vil forbedre fôret dyra får, både gras og korn. Mer og bedre grovfôr kan redusere kraftfôrforbruket og dermed øke norskandelen i fôrrasjonen.
   
 5. Kosthold i tråd med norske ressurser, og handlekurven til forbruker
  Vi er avhengig av at forbruker velger våre norskproduserte varer i butikken. Det forutsetter at vi produserer det markedet vil ha, og at landbruket produserer god, sikker og trygg mat på norske ressurser. Derfor ønsker Bondelaget et strengere regelverk knyttet til opprinnelsesmerking av matvarer.