Regjeringens kontaktutvalg
Det ledes av statsministeren, som fra regjeringen har med seg blant andre finansministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og næringsministeren.
Fra næringslivsorganisasjonene deltar lederne i Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio, Akademikerne, Næringslivets Hovedorganisasjon, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norges Fiskarlag.

Endringer i klima og vær utfordrer landbruket. De siste to årene har vist oss hvor sårbart det kan være. Med en pandemi som stengte grensene, og en tørke i år som har påført næringa store skader. Gimming ba regjeringen ruste sammfunnet for en mer usikker framtid. 

–Men vi ser tydelig at forutsetningene kan variere mye fra år til år. Dette setter Norges beredskapsevne på prøve. Vi har de siste årene lært mye om beredskap og usikkerhet. Det er bare to år siden folk hamstret i butikkene, og man fryktet tomme butikkhyller. Verden er i endring og det krever mye av oss som samfunn. Vi må ruste oss for en mer usikker framtid. Det er bra at regjeringen nå etablerer beredskapslagring av korn.

Nasjonen må utnytte alle våre ressurser, best mulig. 

–Totalberedskapskommisjonen har slått fast at det må satses på matproduksjon dersom vi skal ha en god beredskapsevne. Ved å ha en spredt matproduksjon, i hele landet, sikrer vi oss en så god matforsyning som mulig i både fred og krise.

Ba om fortgang i arbeidet med nytt tallgrunnlag og opptrappingsplan. 

–Jeg må på vegne av bondelagets 60 000 medlemmer påpeke at vi er svært utålmodige på at det nye tallgrunnlaget og en opptrappingsplan for inntektsmulighetene til bonden skal komme på plass. Mye har skjedd på 30 år, og vi trenger nå et oppdatert tallgrunnlag og metode for å beregne vederlag til arbeid.  

Skuffet over at regjeringen ikke styrker tollvernet tilstrekkelig.

–Avslutningsvis vil jeg si at vi i landbruket hadde store forventinger til at Regjeringen ville styrke importvernet i årets budsjett. De fire utvalgte grønnsakene som nå får prosenttoll holder ikke, og vil ikke monne i det store bildet.

–Det kan ikke være sånn at bonden er det eneste leddet i verdikjeden som ikke kan ta ut økt pris i markedet for å dekke sine økte kostnader. Det er ingen direkte sammenheng mellom styrket toll, og økt pris i butikk.