Hva er importvern?
Målet med importvernet er å utjevne forskjeller i kostnader mellom nasjonal matproduksjon og produkter fra andre lands matproduksjon for å legge til rette for likere konkurransevilkår. Alle industrialiserte land og en rekke utviklingsland har et importvern. 

På mange jordbruksvarer har importen nå nådd et så høyt nivå, at det setter norsk matproduksjon under press. Et velfungerende importvern er avgjørende for å styrke norsk matproduksjon. Dermed gjør regjeringa det vanskeligere å nå egne mål om økt selvforsyning, og de følger ikke opp Stortingets vedtak om å bruke handlingsrommet i tollvernet. 

Jeg er skuffet over at regjeringen ikke benytter muligheten til å gjøre nødvendige grep i importvernet.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en overgang fra kronetoll til prosenttoll for hel issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri. Norges Bondelag hadde håpet regjeringen benyttet muligheten også for flere produkter. Særlig produkter med stort volum som har betydning for vår selvforsyning og matberedskap.

– Dagens importvern er svekket, men regjeringen gjør ikke noe med det. De følger ikke opp Stortingets klare føring som ville gitt norske produkter nødvendige fortrinn foran importerte varer. Dette er jeg veldig skuffet over, sier Gimming.

Slik importvernet på viktige norske landbruksvarer nå blir praktisert, følger det ikke hensikten med å utjevne forskjeller i kostnadsnivå mellom Norge og land som eksporterer til oss. Det gjør at vi går glipp av norsk produksjon når importen øker. 

– Dette handler om hvilken mulighet vi har til å produsere den maten vi har gode forutsetninger for her til lands, sier Gimming.

Døren på gløtt

Gimming mener regjeringen har åpnet døren på gløtt ved å gå over til prosenttoll for en del grønnsaker. Dette er bra, men monner lite når store volumprodukter ikke er tatt med.

– Vi vet eksempelvis at potetproduksjonen til industri utfordres kraftig av import. Dette er produkter som vi har de beste forutsetninger for å være selvforsynte med, sier Gimming.

Han sier videre at importvernet er helt avgjørende for å kunne opprettholde en konkurransedyktig jordbruksproduksjon og næringsmiddelindustri over hele landet.

– Nå forventer vi at Stortinget følger opp sitt vedtak fra juni i år og innfører prosenttoll på flere varer enn det regjeringen foreslår. Innføring av prosenttoll var en forutsetning da SV sikret flertall for årets jordbruksavtale, sier Gimming videre.