HØR EPISODEN HER 

I høst oppfordret markedsregulator Nortura Norges Bondelag om å opprette produsentråd for både storfe og svin, noe Bondelaget gjorde kort tid etterpå. Det ble opprettet ett produsentråd for storfe, som ledes av Konrad Kongshaug. Og et tilsvarende råd ble opprettet for svin, et råd som ledes av Einar Myki. Målet er å få ned produksjonen for å få balanse i markedet. 

– Produsentråd svin har vi jo hatt tidligere. Men nå er vi en helt ny situasjon med storfe, det har ikke vært snakk om overproduksjon der på lenge. Men så fikk vi en bølge med storfe i år, noe jeg tror er litt sammensatt, og derfor ble produksjonsråd også for storfe opprettet, sier Kongshaug. 

– Når vi fikk spørsmålet om å opprette rådet for svin i høst må vi jo gjøre det som markedsregulator ber om. De gir oss oppdraget. For grisen var det to ting de ønsket: De ønsket at vi i en periode skulle redusere bedekningen med fem prosent og i tillegg ønsket de at vi skulle levere gris med noe lavere slaktevekt, sier Myki. 

Ringerunde

Myki forteller at de begynte å ringe rundt til produsenter og ba om å redusere bedekningen slik som ønsket.

– I hovedsak blir oppfordringen tatt imot positivt hos de vi ringer til, for alternativet hadde jo vært verre. Gulrota i andre enden er jo at får vi markedet i balanse igjen så er det også mulig å igjen få løftet planlagt gjennomsnittlig engrospris og få opp igjen prisene våre. Dette skjer ikke før vi har kontorll på markedet, sier Myki.  

I denne episoden av Landbrukspodden forteller både Konghaug og Myki om hvordan de har jobbet med sine produsentråd for å få til målet om balanse i markedet, og forteller om resultatene så langt.