Det blir produsert for mye kjøtt av både storfe og svin, prisen er allerede satt ned og markedsregulator har varslet flere tiltak for å få bedre balanse i produksjonen. Nortura har bedt om at Norges Bondelag etablerer produsentråd for storfe og svin for å forsterke budskapet deres om å ta ned produksjonen. Bondelaget tok raskt oppfordringen, og onsdag denne uka opprettet styret i Norges Bondelag produsentråd.

– Vi er helt avhengig av oppslutning om tiltakene fra Nortura for å få produksjonen i balanse. Å sette i gang produsentråd er Bondelagets måte å forsterke Nortura sitt arbeid som markedsregulator, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. 

- Slutte opp om tiltakene

–  Jeg oppfordrer alle produsenter til å slutte opp om tiltakene Nortura etter hvert kommer med, som for eksempel lavere slaktevekter, kalveslakt og redusert bedekning av purker. For at vi skal få markedet i balanse og bedre økonomien vår, er det avgjørende at alle kjøttprodusenter gjør en innsats også de som ikke leverer til Nortura, sier Gimming. Alle taper på en langvarig periode med ubalanse, uavhengig av hvem man leverer til understreker han.

Dette er produsentråd

Jordbruksavtalen 2018 ga anledning til å forsterke markedsregulators råd når de setter i gang frivillig produksjonsregulering. Det kan produsentene gjøre, og Norges Bondelag har tidligere løst det gjennom å sette i gang et produsentråd svin. Produsentråd består av enkeltprodusenter fra ulike landsdeler, ulike type produksjon og leverer til ulike varemottakere, som samla sett har en oversikt over produksjonen. Målet er å få best mulig oppslutning om de frivillige tiltakene i produksjonsreguleringen, og dermed bedre markedsbalanse på en kostnadseffektiv måte. Svineprodusentene kjenner godt til de negative økonomiske effektene av et marked i ubalanse. En tilnærmet samlet næring sluttet opp om tiltakene i 2019, og markedsregulator var godt fornøyd med effektene av produsentråd svin.

– Jeg håper på like stor oppslutning denne gangen, og at også alle storfekjøttprodusenter tar grep og lytter til rådene.

Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

Produsentråd storfe er helt nytt, og skal ledes av Konrad Kongshaug. Han produserer storfekjøtt både fra melkekyr og ammekyr i Møre og Romsdal, og er styremedlem i Norges Bondelag. Med seg på laget får han Per Øyvind Sola, Anders Felde og Bjørnar Schei.

Produsentråd svin fungerte i 2019 under forrige periode med markedsubalanse av svinekjøtt. Denne gangen er det Einar Myki fra Innlandet som skal lede det. Han får med seg Frants Eirik Kvam og Willy Finnbakk. Nortura kommer med informasjon om hvor mye/hva slags volum man ønsker å ta ut gjennom tiltaka de velger. Produsentrådene vil fungere så lenge behovet er der, dvs så lenge det pågår frivillig produksjonsregulering.

Lurer du på hva produksjonsregulering er? Les deg opp i denne saken, eller lytt til Landbrukspoddens episode.