Disse produktene får styrket tollvern
- Hel potet
- Potet flakes
- Potetgranulat

I tillegg til
- Isbergsalat
- Knollselleri
- Kålrot
- Rødbet

Norges Bondelag har over lang tid jobbet for at tollvernet må styrkes. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag er glad for at budsjettenigheten innebærer styrking av tollvernet.
 

–Vi har lenge jobbet for å få et sterkere tollvern, som i større grad beskytter de norskproduserte matvarene. Vi er glade for at vårt arbeid har resultert i at stortinget nå skal vedta et budsjett som gjør nettopp dette.

 

I enigheten om nytt budsjett styrkes tollvernet for potet. Fra 1. januar av vil tollvernet for hel potet, potetgranulat og potetflakes gis endres fra krone- til prosenttoll.

–Vi har sett en utfordring på potet og potetprodukter. Ken Are Østlid direktør i Hoff har uttalt at de mister store kontrakter på grunn av svakt tollvern, og at utenlandske produkter tar over for norske produkter i industrien.

 

–En styrkning nå vil gi norske potetbønder, og industrien et løft, og vil sikre mer norsk mat til det norske folk.

Bjørn Gimming

 

Gimming poengterer at flere produkter trenger et sterkere tollvern framover om vi skal kunne opprettholde norsk matproduksjon og øke selvforsyningen.

–Dette er et viktig første steg. Bondelaget vil nå fortsette arbeidet med å få en overgang til prosenttoll på flere produkter. Skal vi nå alle målene som er satt, som for eksempel økt selvforsyning vil tollvernet være avgjørende, legger Gimming til.