– Regjeringens forslag om å gå fra kronetoll til prosenttoll på kålrot, issalat, rødbeter og knollselleri er ikke tilstrekkelig. Vi håper og forventer at man i budsjettforhandlingene også vil legge tollvernet til flere produkter, spesielt produkter med stort volum som har betydning for vår selvforsyning og beredskap, sier Gimming.

Tirsdag denne uka arrangerte Norges Bondelag frokostmøte i Oslo om tollvern og hvordan det fungerer på norske landbruksprodukter. Tollvernet er i spill i forhandlingene om neste års statsbudsjett, og Norges Bondelag har vært tydelig på at regjeringen ikke følger opp Stortingets klare føring som ville gitt norske produkter fortrinn ovenfor importerte varer.

– Å sikre et godt og fungerende tollvern for landbruksbaserte råvarer som vi har gode forutsetninger for å produsere i Norge, det er god politikk. Derfor støtter vi overgangen til prosenttoll på utvalgte produkter, sa Anne Berit Aker Hansen, som er leder i NNN.

HOFF: Vi må redusere dersom utviklingen fortsetter

Under seminaret holdte også direktør i HOFF, Ken Are Østlid et innlegg.

Prosenttoll ville ha bedret situasjonen for næringa.

Ken Are Østlid, direktør i HOFF

HOFF er leverandør av industriprodukter til norske næringsmiddelprodusenter. De viktigste produktene er potetstivelse, potetflakes, potetgranulat og glykose.

– Det er et svakt importvern for disse varene, og HOFF har mistet store produksjonsvolumer og kundekontrakter de siste årene. Dersom utviklingen fortsetter, må HOFF redusere virksomheten ved enkelte produksjonsanlegg og begrense mottaket av potet. Dermed blir det vanskeligere for bonden å drive med matproduksjon. Særlig ser vi at midt-Norge er veldig utsatt siden HOFF avdeling Sundnes er det eneste store anlegget som kan ta imot industripotet i området, sa Østlid.

Fra Arbeiderpartiet snakket Solveig Vitanza om viktigheten med tollvernet for norsk landbruk.

– Vi synes landbruket er en kjempeviktig næring for Norge. Det sikrer arbeidsplasser over hele landet, og det gir oss god og trygg mat. Og er det noe den politiske situasjonen vi er i dag har lært oss, er at vi må ha mer selvforsyning, fortalte hun.

Også Senterpartiets Willfred Nordlund, var klar i sin tale under dagens møte.

– Over tid er tollvernet blitt betydelig svekket av den generelle prisstigningen. Vi må ha et sterkt og et enda sterkere tollvern inn i framtiden, sa han.

– Styrka tollvern vil ikke gi økt matpris i butikken

Gimming oppsummerte møtet til slutt, og sa at et styrka tollvern på for eksempel storfekjøtt vil ikke gi økt matpris i butikken.

– Tvert imot, så har norske bønder opplevd fallende pris denne høsten. Omlegging til prosenttoll handler om å skape et mulighetsrom for å sikre norsk storfekjøttproduksjon i et 1015-årsperpektiv framover. Den muligheten vi har nå ved å legge om til prosenttoll vil gi en positiv mulighet for å bruke pris til kostnadsdekning og inntekt til bonden i mange år framover, sa Gimming.