Nyheter

24 filmer fra jordbruket i Sogn og Fjordane

Hver dag i desember har Sogn og Fjordane Bondelag presentert en minireportasje med personer tilknyttet landbruket. Her kan du se alle filmene.

Se alle bildene fra adventskalenderen

I desember har vi invitert til en rundreise i landbruksnorge. Hver dag har vi presentert ett av de 100 000 bildene fra emneknaggen #norgetrengerbonden.

Årets juleønske

Julehilsen fra leder Lars Petter Bartnes.

Møte i klimaforhandlingene

Den 20. desember møttes Bondelaget, Småbrukarlaget og flere representanter fra regjeringa til forhandlingsmøte i en frivillig klimaavtale for jordbruket.

Vil ha sterkere bondestemme inn i klimaforhandlingene

Bønder over hele verden var samlet da FNs klimaforhandlinger gikk av stabelen i Katowize. Nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming, mener bøndenes stemme inn i forhandlingene må bli sterkere i årene framover. – Vi jobber med naturen og kjenner klimaendringene på kroppen, samtidig vi sitter på viktige løsninger, sier Gimming.

- Vil føre til et norsk ulvereservat

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et norsk ulvereservat. Et tillitsbrudd, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Manglende faglig grunnlag for myrforbud

Regjeringa foreslår forbud mot nydyrking av myr. – Det er stor usikkerhet om klimaeffekten av regjeringas forslag, mens konsekvensene for norsk matproduksjon og beredskap er store, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Full støtte til pelsdyrsak

- Søksmålet mot staten fra fem pelsdyrbønder er viktig for alle som driver næringsvirksomhet. Vi gir dem vår fulle støtte, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

7 av 10 griser er med i Dyrevelferdsprogrammet

- Resultat av aktiv jobbing fra hele svinenæringa. Nå må vi få med alle, sier Lars Petter Bartnes.

Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima

I oktober nedsatte regjeringa og jordbrukets organisasjoner en teknisk arbeidsgruppe for å utarbeide et faglig grunnlag for forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

Bondelaget tilstede under klimatoppmøte i Polen

Norges Bondelag er tilstede under FNs årlige klimaforhandlinger som i år avholdes i Katowice i Polen. – Viktig arena for å påvirke arbeidet for en mer robust og klimavennlig matproduksjon i riktig retning, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Stadig færre norske gårdsbruk

Siden 2007 er hvert femte norske jordbruksforetak lagt ned, størst er nedgangen blant de som driver med kyr og potet. Nedgangen tilsvarer over 9500 foretak. Det viser ferske tall fra SSB om strukturen i jordbruket. – Synliggjør behovet for en aktiv landbrukspolitikk, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Målrettet verving fungerer

Gratulerer til Nordland Bondelag som beste fylkeslag, og Sirdal Bondelag som beste lokallag i vervemåneden november.

Nå relanseres GodtBondevett.no

Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

Melkekvotene for 2019 er fastsatt

Kvotene blir redusert sammenlikna med dagens, men settes på samme nivå som for ett år siden. Samtidig innføres styringspris på melk, som gir lavere utbetalinger.

Bioteknologirådet vil myke opp genteknologiloven

Bondelaget er ikke enige i deres anbefaling, og mener dagens lovverk gjør det mulig å fortsette forskningen samtidig som man sikrer norsk mattrygghet.

- Forventer reell vilje til å regulere ulvebestanden

Bondelaget er en av organisasjonene som i et brev til statsministeren krever uttak av ulv inne i ulvesona. Klikk for å lese brevet.

- Ingen anti-kanalisering for kjøttfe

En artikkel i forrige Bondebladet skapte inntrykk av at all vekst i ammekuproduksjonen skjer i kornområdene. - Det er ikke riktig, skriver seniorrådgiver Anders Huus i et svarinnlegg til avisa.

Felles front mot ny handelsavtale

Norske myndigheter forhandler gjennom EFTA om en ny handelsavtale med Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay, også kalt MERCOSUR. Bondelagene i EFTA advarer egne myndigheter om å inngå en avtale som går på bekostning av egen matproduksjon.

Ansette arbeidere fra utenfor EØS?

Dette er kravene du må være oppmerksom på.

Store klimamuligheter for landbruket

Over 120 deltakere var samlet da Norges Bondelag og NIBIO inviterte til seminar om hvordan landbruket og bonden kan bli mer klimavennlige. – Mange spennende muligheter for å redusere jordbrukets klimaavtrykk uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Omsetningsrådet tillater utkjøpsordning

Nødvendig grep for å få bukt med overproduksjon av svinekjøtt, mener Bondelaget.

Landbrukspodden: Psykisk helse i landbruket

Hvorfor er det enklere å snakke om forkjølelse og beinbrudd enn at man er deprimert, er bønder mer utsatt for «å møte veggen» enn andre yrkesgrupper og hva kan vi i næringa gjøre for å ta godt vare på hverandre?

- Fantastisk mange gode søkere

Juryen som skal finne årets bondelagskokk har funnet sine toppkandidater. Se hvem de er her.

Avvikling av pelsdyrnæringa: - Prosessen og lovforslag står til stryk

-Forslaget fra regjeringa om å avvikle ei lovlig næring, som pelsdyrnæringa er, rammer næringsdrivende og deres familier svært hardt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Skuffende at jordvernet ikke blir styrket

Regjeringspartiene og KrF enige om jordvernstrategi. Strammer ikke inn jordloven.

Dette er landbrukssakene i statsbudsjettet

Regjeringen enige med KrF om avtale for budsjettet 2019. Styrker veterinærene, men dropper klimafond og sykdomsovervåking.

To gårdsbruk legges ned hver dag

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at antall aktive gårdsbruk fortsetter å gå ned, og antallet der bruk i drift er for første gang under 40.000. - Det er uheldig fordi færre gårdsbruk innebærer at verdifulle jordbruksarealer går ut av drift, sier Skorge.

Landbrukspodden: Markedsregulering fra A til Å

Overproduksjon og markedsbalansering er hete tema i landbruket om dagen. Hvordan ser framtida ut og hvilke muligheter har landbruket for å regulere markedet?

Rovdyrpolitikken har en pris

Bondelaget støtter representantforslaget fra Senterpartiet om å styrke erstatningen til bønder med tap til rovdyr. I dag var det høring i Energi- og miljøkomiteen.

Ap prioriterer klimatilpasning

Arbeiderpartiets budsjettforslag for 2019 prioriterer klilmatilpasning for landbruket.

Sp satser på trygg mat, dyrehelse og beredskap

Egen satsing på antibiotikaresistens, veterinærløft og beredskapslager for mat- og såkorn er blant de prioriterte tiltakene i Senterpartiets alternative budsjett for 2019. – Viktig satsing på fellesgoder som vi lett kan ta for gitt, mener Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget.

GMO-merking - trenger vi det?

-Sporing og merking av GMO i mat og fôr blir fortsatt viktig fremover, sier Birte Usland, bonde og styremedlem i Norges Bondelag etter debatten om GMO-merking.

God distriktssatsing

I Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2019 var det flere gode prioriteringer for landbruket. Økt stimuleringstilskudd til veterinærer og kraftig økning i forebyggende innsats og midler til utsatte kommuner og fylker som rammes av flom og ras.

Rekord for Åpen Gård i jubileumsåret!

Over 100 000 har tatt turen innom Åpen Gård i år. Det er besøksrekord for arrangementet som i år feirer 30-årsjubileum!

Landbrukspodden: Lys i tunnelen for Nortura?

Denne uka er framtida til et av våre største landbrukssamvirker tema i Landbrukspodden.

Tørketilskuddet utbetales 14. november

Ekstrabetalingen av tilskudd som ble framforhandlet mellom jordbruket og staten etter sommerens tørkesommer blir snart utbetalt.

Advarer miljøministeren mot å stanse ulvejakta

Både FrP, Sp og Ap mener det vil være et brudd på føringene fra Stortinget dersom klima- og miljøministeren stanser ulvejakta denne vinteren.

Er du den nye Bondelagskokken?

Lidenskap for kokkefaget og engasjement rundt matproduksjon er to av stikkordene som juryen ser etter hos kandidatene til ny Bondelagskokk. Søknadsfrist 12. november.

- Det er skummel lesning

Klima- og miljødepartementet vil ikke gi ekstraordinær kompensasjon til de som ble rammet av ulveangrepene i Nord-Østerdalen i sommer. Mener fjorårets situasjon på Hadeland, Toten og Hurdal var mer ekstraordinær – selv om færre dyr ble drept.

Landbrukspodden: Fôring spesial!

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om fôring!

Fortsatt gjenvinning av landbruksplast

Den siste tida har det vært oppmerksomhet knyttet til at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på gjenvunnet plast. Grønt Punkt Norge som administrerer returordningen for landbruksplast forsikrer imidlertid om at dette ikke påvirker bondens mulighet til å levere inn plast til gjenvinning.

Norsk goudaost ble kåret til verdens beste ost!

Jubelen sto i taket da goudaen fra Ostegården fra Fana i Bergen danket ut 3472 oster og gikk helt til topps i World Cheese Awards 2018 i Bergen. -Alt på gården dreier seg om ost, fortalte en rørt vinner, Jørn Hafslund.

November er vervemåned i Bondelaget

I Bondelaget ønsker vi oss nye medlemmer hele året, men i november setter vi ekstra trøkk på å øke medlemstallet, med vervekampanje og gratis medlemskap ut året.

Meld deg på beiteseminaret

Seminaret tar for seg en beitesommer preget av rovdyrangrep flere steder i landet. Klikk for å se programmet.

Samarbeid med Mattilsynet

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om dyrevelferd!

Oppmoda FN til å ta med bønder på råd

- Partssamarbeid er sentralt for å finansiere matsikkerheit og betre ernæring. Bøndene har kunnskap og gode erfaringar å dele. Det sa nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag då han talte til FNs matsikkerheitskomite sist veke.

Frykter nedlegging av landbruksstudier

Bondelaget frykter at viktige utdanningstilbud innen landbruk og teknologi svekkes dersom Stortinget ikke justerer dagens finansiering. – Dette er viktige utdanningsløp som landbruket og storsamfunnet trenger for å løse framtidas utfordringer, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag, under en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

EU eit steg nærare lov om god handelsskikk

EU-parlamentet stemte i dag for ei rask handsaming av forslag til ei EU-vid lov om god handelsskikk. Dermed kan dei klare å få på plass ei lov før EU-valet til våren.

Stortinget vedtok krisepakken

I dag vedtok Stortinget krisepakken som regjeringa og jordbrukets organisasjoner forhandlet fram i august.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere