-  Oppdraget til oss i valgnemnda er å sette sammen et så godt lag som mulig til styret i Norges Bondelag. Situasjonen i næringa er fortsatt ganske krevende og vi har mange viktige saker som det jobbes med, opptrappingsplan og inntekt er særdeles viktige temaer. Valgnemnda ønsker innspill på engasjerte tillitsvalgte som vil være med å dra lasset for den norske bonden, sier leder av Valgnemnda, Kari Åker.

Fristen for å komme med forslag til kandidater settes til 14 februar, og alle forslag ønskes å være skriftlig.

Finn kontaktinformasjon til alle i valgnemnda HER.

Disse er på valg i 2024:

  • Ledertrioen med Bjørn Gimming, Egil Christopher Hoen og Bodhild Fjelltveit er på valg hvert år.
  • Av styret er følgende medlemmer på valg i år: John-Erik Skjellnes Johansen (Nordland), Tor Johannes Rogneby (Innlandet, Felleskjøpet Agri), Åse Sundvor (Innlandet).
  • Alle varamedlemmer i styret pluss ordfører og varaordfører er også på valg.

Disse er valgt inn for to år, og er dermed ikke på valg i 2024:

  • Arthur Salte (Rogaland), Konrad Kongshaug (Møre og Romsdal), Solveig Bratteng Rønning (Nordland og Tine) og Merete Sund (Nordland, Nortura).