Jordbruket i Norge har inngått en klimaavtale med staten som sier at næringen skal kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. For å følge opp avtalen utformet næringen Landbrukets klimaplan, som er en oversikt med tiltak som kan kutte utslipp i tråd med forpliktelsen. Jordbruket har selv ansvar for å gjennomføre tiltakene, men kommuner og fylkeskommuner kan bidra med å legge til rette for klimaomstillingen.

Dette webinaret er en lansering av veilederen Klimaarbeid i landbruket – Tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, med fokus på gode eksempler på tiltak som har blitt gjort i norske kommuner og fylkeskommuner. Veilederen er utformet av Norges Bondelag og inneholder forslag til tiltak som kommuner og fylkeskommuner kan gjøre for å legge til rette for klimaarbeid på gårdsnivå. Den er rettet både mot kommunen, fylkeskommunen, bønder og andre samarbeidspartnere, og skal kunne benyttes som et hjelpemiddel og verktøy i klimaarbeidet lokalt.

Seminaret/webinaret er både tilgjengelig fysisk på Landbrukets hus og digitalt:

  • Påmelding for fysisk deltakelse med frokost fra klokka 8 HER
  • Webinaret vil bli tilgjengelig for streaming HER

Program:

08:00    Frokost på Landbrukets Hus

08:30    Velkommen
Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag

08:35    Presentasjon av tiltakshefte: Klimaarbeid i landbruket - tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner
Egil Chr. Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag

08:45   Hvordan jobber Regjeringen for å styrke lokalt klimaarbeid?, Kjersti Bjørnstad (SP), Statssekretær i Klima- og Miljødepartementet               

08:55    Tilrettelegging for gårdsbiogass på Jæren
                Peter Willmann, Klepp kommune

09:05    Støtte til bruk av klimakalkulator og god agronomi
                Kari Mostad, Voss Herad

09:15    KlimaVest – Redusert klimaavtrykk fra vestlandsjordbruket
Lene Vangberg Monsen, Klimakoordinator i Vestland

09:25    Lokalt Bionova – klimafond for landbruket
                Torunn Engebretsen Hoel, Lillestrøm kommune

09:35    Produksjon og bruk av biokull
                Jan Egil Gjerseth, Sandnes kommune

09:45    Hvordan sikre godt samarbeid mellom fagområdene klima og landbruk?
                Statsforvalteren i Viken

09:55    Oppsummering
                Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær i Norges Bondelag

(Det kan komme endringer i programmet)