Nyheter

Ønsker styrket satsing på matkvalitet

Knut Arild Hareide, Kristelig folkeparti

Skal vi ha et levende landbruk i fremtiden må næringen fortsette satsingen på særnorsk matkvalitet og dyrevelferd, mener Knut Arild Hareide, leder i Kristelig folkeparti. Den 26. januar er han en av hovedinnlederne på Kornkonferansen 2016.

Hør Handelskampanjens podcast-serie

handelskampanjen

Hvordan påvirker internasjonal handel egentlig deg?

Godt nyttår

Lars Petter Bartnes

- Vi skal fortsette arbeidet med å vise at landbruket og norske bønder er en viktig samfunnsaktør og verdiskaper, skriver Lars Petter Bartnes i sin hilsen til medlemmene.

Norges Bondelag vokser

Fornøyd: bondelagsleder Lars Petter Bartnes gleder seg over flere medlemmer i Norges Bondelag.

Landets største fagorganisasjon for bønder og andre som støtter landbruket, er i vekst. – At vi går inn i jula med flere medlemmer enn i fjor, gjør meg glad, og sikker på at vi gjør en viktig jobb, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Ny lov vil gi svakere jordvern

MAtjord

Regjeringens forslag til ny plan- og bygningslov vil svekke vernet av matjord

WTO-avtale om fjerning av eksportstøtte innan 2020

Kristin Ianssen

WTO vart laurdag ettermiddag samde om ei avtale som inneber ei utfasing av norsk eksportstøtte innan 2020.

Å elske en bonde er å elske en gård

Lars Petter Bartnes og Odd Christian Stenerud.

Det å dele livet sammen på en gård, har noen flere momenter ved seg enn et vanlig samliv. Flere forhold rundt bondefamilien ble grundig belyst på konferansen ”Å elske en bonde”.

WTO-forslag på landbruk

Kristin Ianssen

I dag tidleg vart det lagt fram eit forslag til WTO-avtale på landbruk. I forslaget ligg nedtrapping av eksportstøtte innan 2020. Teksten blir diskutert vidare i dag

Våre samarbeidspartnere