Nyheter

Ønsker styrket satsing på matkvalitet

Knut Arild Hareide, Kristelig folkeparti

Skal vi ha et levende landbruk i fremtiden må næringen fortsette satsingen på særnorsk matkvalitet og dyrevelferd, mener Knut Arild Hareide, leder i Kristelig folkeparti. Den 26. januar er han en av hovedinnlederne på Kornkonferansen 2016.

Hør Handelskampanjens podcast-serie

handelskampanjen

Hvordan påvirker internasjonal handel egentlig deg?

Godt nyttår

Lars Petter Bartnes

- Vi skal fortsette arbeidet med å vise at landbruket og norske bønder er en viktig samfunnsaktør og verdiskaper, skriver Lars Petter Bartnes i sin hilsen til medlemmene.

Norges Bondelag vokser

Fornøyd: bondelagsleder Lars Petter Bartnes gleder seg over flere medlemmer i Norges Bondelag.

Landets største fagorganisasjon for bønder og andre som støtter landbruket, er i vekst. – At vi går inn i jula med flere medlemmer enn i fjor, gjør meg glad, og sikker på at vi gjør en viktig jobb, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Ny lov vil gi svakere jordvern

MAtjord

Regjeringens forslag til ny plan- og bygningslov vil svekke vernet av matjord

WTO-avtale om fjerning av eksportstøtte innan 2020

Kristin Ianssen

WTO vart laurdag ettermiddag samde om ei avtale som inneber ei utfasing av norsk eksportstøtte innan 2020.

Å elske en bonde er å elske en gård

Lars Petter Bartnes og Odd Christian Stenerud.

Det å dele livet sammen på en gård, har noen flere momenter ved seg enn et vanlig samliv. Flere forhold rundt bondefamilien ble grundig belyst på konferansen ”Å elske en bonde”.

WTO-forslag på landbruk

Kristin Ianssen

I dag tidleg vart det lagt fram eit forslag til WTO-avtale på landbruk. I forslaget ligg nedtrapping av eksportstøtte innan 2020. Teksten blir diskutert vidare i dag

- Lytt til hele næringa

Bartnes og Dale

Jon Georg Dale (FrP) ble i dag utnevnt til ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag gratulerer Dale med den viktige jobben som statsråd med ansvar norsk matproduksjon.

Alt ope når WTO startar ministermøtet

Norsk delegasjon i WTO-møtet

Alt låg framleis ope på bordet då den kenyanske presidenten i går opna WTOs ministermøte i Nairobi. Fjerning av eksportstøtte er ei av sakene som blir diskutert. Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag sit i den norske delegasjonen.

Svekker bondens investeringsevne

Per Skorge

- Flere av forslagene i regjeringas foreslåtte skattereform vil svekke norske bønders investeringsevne, mener generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Lav sannsynlighet for antibiotikasresistente bakterier

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert sannsynligheten for at mennesker blir smitta av antibiotikaresistente bakterier fra norskprodusert mat.

Fransk statsminister står saman med bøndene

Frankrikes statsminister

- Landbruket er viktig i kampen for eit betre klima. Bøndene har løysinga, seier han.

Sveitsar nytt europeisk styremedlem i WFO

WFo-styremedlem Fritz Glauser, leiar Evelyn Nguleka og Kristin Ianssen.

Sveitsiske Fritz Glauser er vald til nytt styremedlem i World Farmers`Organisation.

Mageplask om lov om god handelsskikk

Det er flere skuffelser i næringskomiteens behandling av statsbudsjettet, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

I dag debatterer Stortinget innstillingen fra næringskomiteen om budsjett 2016 for Landbruksdepartementet. Næringskomiteen gir flere skuffende avklaringer; ingen lov om god handelsskikk, og ingen spesifisering av økt dekning av produksjonstap etter MRSA-sanering.

Bondelaget krever at Stortinget tar løsdriftsansvar

Lars Petter Bartnes foran Stortinget

Investeringstakten i nye fjøs må fordobles fram mot 2024 for å nå Stortingets mål. Den jobben klarer ikke bonden alene.

- Total skivebom fra avgiftsutvalg

Lars Petter Bartnes

- Forslaget fra grønn skattekommisjon vil bidra til mindre norsk matproduksjon og økte klimagassutslipp, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Hvordan påvirker internasjonal handel egentlig oss?

dsa

Følg Handelskampanjens advent-podcast

Hedret for nullvisjon

Anders Eidsvaag Graven og Tuva Moflag mottar jordvernprisen for Ski kommune.

Ski kommune fikk jordvernpris.

Tallfeil om eksportstøtte

Ku. Foto: Odd Mehus

Eksportstøtten utgjør 25 øre per liter drikkemelk.

Regjeringspartiene fjerner 8 prosent av norsk melkeproduksjon

Jarlsbergost

Regjeringspartiene og Venstre fjerner eksportstøtten for Jarlsbergosten. Dermed blir 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig.

Populær Bondelags-stand på Agroteknikk

Bra t-skjortesal under Agroteknikk.

Mange brukte helga til å melde seg inn i Norges Bondelag.

Bli kjent med norske bønder

Kaspar Stordrange

Her kan du lese om alle de 24 bøndene vi presenterte i advent.

Markerer jordas dag

jord

Bondelaget er blant arrangørene når den internasjonale jorddagen skal markeres i Oslo 4. desember.

Gi innspill til valgnemnda allerede nå

Valgnemnda i Norges Bondelag.

Valgnemnda i Norges Bondelag har startet arbeidet sitt og ønsker innspill fra alle medlemmer.

Ber om klimamøte med Erna

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Statsministeren mener norske kyr promper for mye. Bondelagslederen ønsker å møtes for å diskutere tiltak.

Besøk oss på Agroteknikk

Næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Arild Bustnes er på plass på Bondelagsstanden. Foto: Astrid Solberg.

Bondelaget er selvsagt på plass på den store landbruksmessa Agroteknikk på Lillestrøm i helga.

- Må forbedre dagens løsninger

stream

Regjeringen holdt innspillsmøte til arbeidet med ny jordbruksmelding.

Statsbudsjettet: Sannsynlig med økt MRSA-erstatning

Erstatningsordnigen for bønder som må sanere besetningen etter MRSA-smitte, skal gås gjennom på nytt.

Budsjettforliket åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA.

Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Foto: Jørgen Skaug.

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Takket politikerne med kake

Næringskomiteen og organisasjoner som kjemper for sterkere jordvern sammen på Stortinget.

Bondelaget tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi.

Næringskomitéen styrker jordvernet

jordvern

En samlet komité strammer inn omdisponeringen av matjord.

Kvotene for kumelk reduseres

melk

Kvotene for kumelk reduseres med tre prosentpoeng i 2016

Leverte tusenvis av krav om bedre jordvern

opprop

Næringskomiteen på Stortinget fikk overlevert to opprop for sterke vern av norsk matjord.

Mat er mer enn kalorier

Ordstyrer Lars Haltbrekken og Birte Usland fra Bondelaget på konferansen Økologi 3.0 på Røros. Foto: Marit Wright.

Mat er kultur, identitet og næring – det er Røros et godt eksempel på, sa Birte Usland på konferansen Økologi 3.0.

Kunstnarar med plog og harv

Verket KA DU MEINE?? frå LANDART Fosen 2015. Verket er laga med rotorhav av Rudolf Olaisen, Bjørnar Nausthaug, Joar Hoff, Snorre Hoff og Ingar SolemFoto: Dan Ågren/LANDART Fosen

Bønder på Fosen har utvida bruksområda til jorda og maskinparken det siste året. Det har det blitt kunst av.

Store rovdyrtap tross nedgang

Illustrasjonsbilde sau

Gledelig nedgang i antall sau drept av rovdyr under årets beitesesong. Men tapene kan reduseres ytterligere.

Gården som ressurs

Kari Marte Sjøvik og Arild Bustnes under høringa i Stortingets næringskomite. Foto fra Stortingets Nett-TV.

Det som er bra for det tradisjonelle landbruket, er også bra for gründerbonden, påpekte Arild Bustnes under høring av gründermeldinga i næringskomiteen.

- Vil gå utover dyrenes velferd og helse

høring

Budskapet til stortingspolitikerne er tydelig. Obduksjonstjenesten ved Veterinærinstituttet i Tromsø må beholdes.

Ny politisk behandling av priskontrollen

Per Skorge representerte Norges Bondelag i høyring i Stortinget

Høyring i Stortinget i dag.

- De regionale styrene må bestå

fjøs

Bondelaget er kritisk til regjeringas forslag om å kutte ut regionale styrer i Innovasjon Norge.

Kom med krav til ulvemeldinga

Fra møte med beiteorganisasjonene og KMD

Norges Bondelag i møte med Klima- og Miljødepartementet om den kommende ulvemeldinga.

Venstre la fram budsjettforslag

Bartnes, Grande og Skorge.

Vil behalde skattefritak ved sal av gardsbruk innafor familien.

Bondesjefer for en dag

montajse

Torsdag hadde Bondelaget fire ungdommer som sjefer.

Budsjett-ros til KrF

Per Skorge

Fjerner skatteforslag og gir mer til MRSA-erstatning.

Uroa over effekt av TTIP på landbruk og forbrukar

Anne Beathe Tvinnereim, Kristin Ianssen og Jan Erik Grindheim

Landbruksindustrien, bøndene og forbrukarane er alle uroa over effektane av TTIP. Det kom fram under Nei til EUs konferanse om effektane av TTIP og EØS på landbruk og mat. Ein ny rapport frå AgriAnalyse stadfestar inntrykket.

Vil ha nordisk antibiotikapraksis i hele EU

Sylvi Listhaug får brev fra Bartnes og de nordiske bondeorganisasjonene for å stramme inn antibiotikabruken i EU.

Bønder i Norden ber sine ministre om å stå på for at EU forbyr forebyggende antibiotikabehandling til husdyr.

Skatteskjerping rammer unge bønder

Per Skorge under høring i Næringskomiteen

Skatteendringene som er foreslått i statsbudsjettet svekker investeringsevne og lønnsomhet for unge bønder, fortalte Per Skorge under høring i Næringskomiteen.

Ønsker større klimafokus i statsbudsjettet

Finn Erlend Ødegård

Bondelaget med klima- og rovdyrinnspill til statsbudsjettet i høring i Stortinget torsdag.

Hva vil skje med markedsordningene?

Kyr og melkebil

Norges Bondelag går inn for ordninger som bidrar til å sikre marked og stabile priser for bonden, i høringsuttalelse om markedsordninger.

Våre samarbeidspartnere