Nyheter

Kornkonferanse med klimafokus

Korntresking i Inderøy

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp.

God jul!

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Julehilsen fra lederen i Norges Bondelag.

Mer samarbeid mellom Hanen og Bondelaget

Jan Tjosås og Lars Petter Bartnes undertegner ny samarbeidsavtale mellom Hanen og Norges Bondelag.

Forsterket samarbeid mellom Bondelaget og Hanen vil fremme lokalmat og synliggjøre bondelagskokker.

Stort flertall for konsesjonsloven

Illustrasjonsbilde

Landbruksministeren får så langt lite støtte for å fjerne konsesjonsloven.

Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

Lokalmat illustrasjonsbilde

Landbruksministeren fremjar landbruksbasert næringsutvikling. Norges Bondelag applauderer.

Mer AS i landbruket

Hvem skal drive gårdene? Bondelaget mener den selveiende bonden er avgjørende.

Regjeringen gjennomfører store endringer i hvem som kan drive gård med offentlige tilskudd.

Seier nei til ulv

Ulv og sau

Sekundært går Norges Bondelag inn for å innskrenke ulvesona og opne for meir jakt i beiteprioriterte område.

Svarthalespove ikke lenger prioritert art

Rogalandsnatur

Godt nytt for bønder på Jæren.

Våre samarbeidspartnere