Nyheter

Kornkonferanse med klimafokus

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp.

God jul!

Julehilsen fra lederen i Norges Bondelag.

Mer samarbeid mellom Hanen og Bondelaget

Forsterket samarbeid mellom Bondelaget og Hanen vil fremme lokalmat og synliggjøre bondelagskokker.

Stort flertall for konsesjonsloven

Landbruksministeren får så langt lite støtte for å fjerne konsesjonsloven.

Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

Landbruksministeren fremjar landbruksbasert næringsutvikling. Norges Bondelag applauderer.

Mer AS i landbruket

Regjeringen gjennomfører store endringer i hvem som kan drive gård med offentlige tilskudd.

Seier nei til ulv

Sekundært går Norges Bondelag inn for å innskrenke ulvesona og opne for meir jakt i beiteprioriterte område.

Svarthalespove ikke lenger prioritert art

Godt nytt for bønder på Jæren.

Regjeringen trosser faglige råd og sentraliserer norsk kyllingproduksjon

Landbruksministeren trosser rådene fra næringa og dobler konsesjonsgrensene på kylling.

Fornøyd med Pelsdyrutvalgets konklusjon

Lederen i Norges Bondelag er glad for den grundige gjennomgangen og Pelsdyrutvalgets konklusjon.

Fylkestinget vil beholde konsesjonsloven

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil beholde konsesjonsloven og boplikten, og mener det er et offentlig ansvar å sikre at arealressursene i landet kan brukes i tråd med samfunnets behov og til det beste for framtidige generasjoner.

Akershus vil beholde konsesjonsloven

Fylkesutvalget i Akershus sier nei til regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven.

Scheel-utvalget varsler behov for store endringer i skattepolitikken

Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget leverte forrige uke sitt forslag til endringer i selskapsskatten. Utvalgets hovedoppgave har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen.

Ønsker offensive planer mot kinolonresistens

- Vi må gå offensivt til verks og finne ut hvordan vi kan unngå kinolonresistente bakterier i norsk kylling, sier lederen i Norges Bondelag etter nye bakteriefunn.

Hva skjer om regjeringen øker kvotene og reduserer tollen på landbruksvarer fra EU?

Økt import er den største trusselen mot å nå målet om økt norsk matproduksjon. Forhandlingene mellom EU og Norge er nå i gang.

Dokumentarfilm om norsk pelsdyrnæring

- Brudd på dyrevelferden er uakseptabelt uansett hvilken næring det skjer innenfor. Vi stiller oss likevel kritisk til det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister velger å vise av norsk pelsdyrnæring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Valgnemnda har begynt arbeidet

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har startet.

Lokale tillitsvalde imponerer

800 lokale tillitsvalde har vore samla på leiarmøte i Norges Bondelag i haust.

Konsesjonsloven en suksesshistorie

- Konsesjonsloven har vært en suksesshistorie, og er et viktig bidrag for å øke matproduksjonen i Norge, sa advokat Erlend Stabell Daling på et seminar om konsesjonsloven.

Enighet i WTO

Er nærmere en avtale.

Narasinfri kyllingproduksjon

Norges Bondelag har over lengre tid tatt til orde for en narasinfri kyllingproduksjon. Vi synes derfor det er gledelig at Nortura nå også går ut med klare ambisjoner om å produsere kylling uten narasin.

Ikke beroliget av statsrådens svar

Verken stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) eller bondelagsleder Lars Petter Bartnes ble beroliget etter onsdagens spørretime. De frykter at regjeringen gjennom en forskriftsendring vil slippe til aksjeselskap og kjeder som eiere av norske gårdsbruk.

Tjue år siden Norge sa nei til EU

Bondelaget bidro sterkt til Nei-seieren i 1994. - Landbruket, bygdene og folkestyret har best vilkår utenfor EU, sier Lars Petter Bartnes.

Låge produsentprisar gir dårleg utval

- Viss du pressar bøndene til å redusere prisane, reduserer du samtidig utvalet for forbrukaren.

Fra odel til adel i Stortinget

Knut Storberget (Ap) stiller onsdag spørsmål til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om hun ønsker en utvikling vekk fra personlig eierskap til selskapseid landbruk i Norge.

Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

V og Krf har fått gjennomslag for endringer som gjør statsbudsjettet grønnere.

Positive grep i statsbudsjettet

I sum har det grønne næringslivet gått fra minus til pluss i budsjettforhandlingene. Det er likevel lang vei å gå for å oppfylle regjeringens skatteløfte til landbruket.

Godt nytt for gründere og småbedrifter

Bra at grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kroner.

Frykter økt smittepress

Dersom kyllinghusene blir dobbelt så store, kan de bli mer sårbare ved sjukdomsutbrudd.

Mista 25 mål med morelltre

Dei mista 25 mål produksjonsareal under flaumen på Vestlandet. I dag viste fruktbøndene fram øydeleggingane til landbruksministeren.

India og USA samde i WTO

Det betyr at det kan bli nye bevegelsar i dei fastlåste WTO-forhandlingane.

Listhaug ønsker fortsatt matproduksjon på 400 mål på Frøyland

- Bra utgangspunkt, men ikke godt nok, synes bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Årets unge bonde 2014 kåret

Vi gratulerer Tor Jacob Solberg, tillitsvalgt i Østfold Bondelag med den gjeve tittelen.

Bondelagskokken: - Dette rår eg alle til å søkje på

Bodil Eikrem Fjellestad har vore Bondelagskokk i to år. Det er ei tid ho ser attende på med glede. Sjå video med den blide kokken her.

Framtidstankar frå framtidsbonden

Alle treng mat, minst tre gonger daglig. Kven skal laga den maten, og kvar skal han komma ifrå?

Etterlyser midler til fossilfritt landbruk

Vi trenger en politikk som gjør det lønnsomt å ta nye fremtidsretta løsninger i bruk. Det var budskapet fra Norges Bondelag til Stortingets energi- og miljøkomite.

Gjenopptar 77 erstatningssaker

Gode signal frå klima- og miljøvernministeren. 77 saker om rovvilterstatning blir behandla på nytt.

Reagerer på budsjettkutt og mva-endring

Norges Bondelag trekte fram budsjettkutt og endringar i mva-ordninga i høyring i næringskomiteen måndag.

Usosiale momsendringer

Det er bra at Venstre vil ha nullmoms på frukt, grønt og økovarer, men det er lite meningsfullt når de øker momsen på all annen mat.

- Prioriter familielandbruket!

- Regjeringar i alle land må prioritere familielandbruket. Det sa president Evelyn Nguleka i World Farmers Organisation (WFO) under det globale dialogmøtet for familielandbruket.

Krf og V i mot regjeringens heving av mva-grense

Det er godt nytt for småbedriftene at verken Venstre eller Krf vil heve grensen for mva-registrering.

- Nå er det opp til politikerne å sette klimamål

FNs klimapanels rapport bekrefter en gang for alle at klimaendringene er i gang og at utslippene må kuttes fort og mye.

Gi innspill til Aksjonsutvalget 2015

Planleggingen av aksjonsberedskapen rundt jordbruksoppgjøret neste år er i gang. – Vi vil gjerne ha innspill og idéer til mulige aksjonsformer, sier leder av utvalget Einar Frogner.

Språkpris til bondelagskokken

Gloppen Hotell og Bodil F. Eikrem er best på å bruke norsk språk når de setter lokalmaten på spisekartet.

Skremmende at regjeringen tillater genmodifisert mat

For første gang tillater regjeringen import av genmodifiserte organismer som kan ende opp i maten vår. - Dette er skremmende for både forbrukerne og matprodusentene, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Vil ha personlig eierskap framfor AS

Nye forslag fra Landbruksdepartementet vil gi mindre oversikt over hvem som driver matproduksjonen.

Endringer i avløserordninga vil svekke bondens sikkerhetsnett

Forslag fra Landbruksdepartementet vil gjøre avløsertjenester mindre tilgjengelig ved sykdom.

TTIP setter handel foran trygg mat

EU og USA forhandler om frihandelsavtalen TTIP. Blir resultatet god og billig mat eller kjøtt fullt av veksthormoner?

Ambisiøst klimavedtak i EU

I natt ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om Unionens klimamål for 2030. Det gir muligheter for norsk landbruk.

Bad finanskomiteen tenkje på matproduksjonen

Norges Bondelag deltok i dag på høyring i finanskomiteen og advarte mot endringar i skatte- og avgiftspolitikken.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere