Nyheter

Kornkonferanse med klimafokus

Korntresking i Inderøy

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp.

God jul!

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Julehilsen fra lederen i Norges Bondelag.

Mer samarbeid mellom Hanen og Bondelaget

Jan Tjosås og Lars Petter Bartnes undertegner ny samarbeidsavtale mellom Hanen og Norges Bondelag.

Forsterket samarbeid mellom Bondelaget og Hanen vil fremme lokalmat og synliggjøre bondelagskokker.

Stort flertall for konsesjonsloven

Illustrasjonsbilde

Landbruksministeren får så langt lite støtte for å fjerne konsesjonsloven.

Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

Lokalmat illustrasjonsbilde

Landbruksministeren fremjar landbruksbasert næringsutvikling. Norges Bondelag applauderer.

Mer AS i landbruket

Hvem skal drive gårdene? Bondelaget mener den selveiende bonden er avgjørende.

Regjeringen gjennomfører store endringer i hvem som kan drive gård med offentlige tilskudd.

Seier nei til ulv

Ulv og sau

Sekundært går Norges Bondelag inn for å innskrenke ulvesona og opne for meir jakt i beiteprioriterte område.

Svarthalespove ikke lenger prioritert art

Rogalandsnatur

Godt nytt for bønder på Jæren.

Regjeringen trosser faglige råd og sentraliserer norsk kyllingproduksjon

Regjeringen dobler konsesjonsgrensene på kylling

Landbruksministeren trosser rådene fra næringa og dobler konsesjonsgrensene på kylling.

Fornøyd med Pelsdyrutvalgets konklusjon

Forside rapport fra Pelsdyrutvalget

Lederen i Norges Bondelag er glad for den grundige gjennomgangen og Pelsdyrutvalgets konklusjon.

Fylkestinget vil beholde konsesjonsloven

(Foto: Steinar Johansen)

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil beholde konsesjonsloven og boplikten, og mener det er et offentlig ansvar å sikre at arealressursene i landet kan brukes i tråd med samfunnets behov og til det beste for framtidige generasjoner.

Akershus vil beholde konsesjonsloven

Pløying Toten

Fylkesutvalget i Akershus sier nei til regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven.

Scheel-utvalget varsler behov for store endringer i skattepolitikken

Forside Scheelutvalgets rapport

Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget leverte forrige uke sitt forslag til endringer i selskapsskatten. Utvalgets hovedoppgave har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen.

Ønsker offensive planer mot kinolonresistens

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

- Vi må gå offensivt til verks og finne ut hvordan vi kan unngå kinolonresistente bakterier i norsk kylling, sier lederen i Norges Bondelag etter nye bakteriefunn.

Hva skjer om regjeringen øker kvotene og reduserer tollen på landbruksvarer fra EU?

Tollvern

Økt import er den største trusselen mot å nå målet om økt norsk matproduksjon. Forhandlingene mellom EU og Norge er nå i gang.

Dokumentarfilm om norsk pelsdyrnæring

Pelsdyrhus

- Brudd på dyrevelferden er uakseptabelt uansett hvilken næring det skjer innenfor. Vi stiller oss likevel kritisk til det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister velger å vise av norsk pelsdyrnæring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Valgnemnda har begynt arbeidet

Valgnemnda i Norges Bondelag 2014/2015

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har startet.

Lokale tillitsvalde imponerer

Leiarmøtet i Møre og Romsdal på gardsbesøk i Stranda.

800 lokale tillitsvalde har vore samla på leiarmøte i Norges Bondelag i haust.

Konsesjonsloven en suksesshistorie

Erlend Stabell Daling, advokat i Norges Bondelag

- Konsesjonsloven har vært en suksesshistorie, og er et viktig bidrag for å øke matproduksjonen i Norge, sa advokat Erlend Stabell Daling på et seminar om konsesjonsloven.

Enighet i WTO

Fra WTO-møtet i 2013

Er nærmere en avtale.

Narasinfri kyllingproduksjon

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag har over lengre tid tatt til orde for en narasinfri kyllingproduksjon. Vi synes derfor det er gledelig at Nortura nå også går ut med klare ambisjoner om å produsere kylling uten narasin.

Ikke beroliget av statsrådens svar

stortinget

Verken stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) eller bondelagsleder Lars Petter Bartnes ble beroliget etter onsdagens spørretime. De frykter at regjeringen gjennom en forskriftsendring vil slippe til aksjeselskap og kjeder som eiere av norske gårdsbruk.

Tjue år siden Norge sa nei til EU

Laila og Leif Jan Hammerstad i Valdres markedert sin EU-motstand på låveveggen. Foto hentet fra boka "Folket sa NEI" av Dag Seierstad.

Bondelaget bidro sterkt til Nei-seieren i 1994. - Landbruket, bygdene og folkestyret har best vilkår utenfor EU, sier Lars Petter Bartnes.

Låge produsentprisar gir dårleg utval

EU-parlamentsmedlem Maireed McGuinness meiner bøndene må få ein anstendig pris for varene sine, og at dette også tener dei langsiktige forbrukarinteressene.

- Viss du pressar bøndene til å redusere prisane, reduserer du samtidig utvalet for forbrukaren.

Fra odel til adel i Stortinget

Knut Storberget

Knut Storberget (Ap) stiller onsdag spørsmål til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om hun ønsker en utvikling vekk fra personlig eierskap til selskapseid landbruk i Norge.

Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

Lars Petter Bartnes.

V og Krf har fått gjennomslag for endringer som gjør statsbudsjettet grønnere.

Positive grep i statsbudsjettet

Regjeringen skal utrede en modell for formueskatt der traktorer og andre driftsmidler ikke beskattes.

I sum har det grønne næringslivet gått fra minus til pluss i budsjettforhandlingene. Det er likevel lang vei å gå for å oppfylle regjeringens skatteløfte til landbruket.

Godt nytt for gründere og småbedrifter

Søye med lam.

Bra at grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kroner.

Frykter økt smittepress

LMD åpner for dobbelt så mange kyllinger på hver gård.

Dersom kyllinghusene blir dobbelt så store, kan de bli mer sårbare ved sjukdomsutbrudd.

Mista 25 mål med morelltre

Landbruksminister Sylvi Listhaug og fruktbønder i Lærdal med morelltre som er øydelagt av flaumen.

Dei mista 25 mål produksjonsareal under flaumen på Vestlandet. I dag viste fruktbøndene fram øydeleggingane til landbruksministeren.

India og USA samde i WTO

Frå WTOs ministermøte på Bali 2013

Det betyr at det kan bli nye bevegelsar i dei fastlåste WTO-forhandlingane.

Listhaug ønsker fortsatt matproduksjon på 400 mål på Frøyland

Jostein Frøyland viser hvor bybanen er påtenkt og utbyggingen rundt gården.

- Bra utgangspunkt, men ikke godt nok, synes bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Årets unge bonde 2014 kåret

Tor Jacob Solberg

Vi gratulerer Tor Jacob Solberg, tillitsvalgt i Østfold Bondelag med den gjeve tittelen.

Bondelagskokken: - Dette rår eg alle til å søkje på

Bondelagskokken

Bodil Eikrem Fjellestad har vore Bondelagskokk i to år. Det er ei tid ho ser attende på med glede. Sjå video med den blide kokken her.

Framtidstankar frå framtidsbonden

Otto Galtung

Alle treng mat, minst tre gonger daglig. Kven skal laga den maten, og kvar skal han komma ifrå?

Etterlyser midler til fossilfritt landbruk

Kristin Ianssen og Finn Erlend Ødegård på høring i Stortingets energi- og miljøkomite.

Vi trenger en politikk som gjør det lønnsomt å ta nye fremtidsretta løsninger i bruk. Det var budskapet fra Norges Bondelag til Stortingets energi- og miljøkomite.

Gjenopptar 77 erstatningssaker

Sau illustrasjonsbilete

Gode signal frå klima- og miljøvernministeren. 77 saker om rovvilterstatning blir behandla på nytt.

Reagerer på budsjettkutt og mva-endring

Stortinget

Norges Bondelag trekte fram budsjettkutt og endringar i mva-ordninga i høyring i næringskomiteen måndag.

Usosiale momsendringer

Venstre vil ha null moms på frukt, grønt og økologisk mat. Dermed kan disse nyhøstede gulrøttene fra Vestfold bli 25 prosent billigere.

Det er bra at Venstre vil ha nullmoms på frukt, grønt og økovarer, men det er lite meningsfullt når de øker momsen på all annen mat.

- Prioriter familielandbruket!

F.v. nestleiar i Norges Bondelag Kristin Ianssen, WFO-president Evely Nguleka og nestleiar i Nortura Kari Redse Håskjold deltok sist veke på FAOs globale dialogmøte om familielandbruket.

- Regjeringar i alle land må prioritere familielandbruket. Det sa president Evelyn Nguleka i World Farmers Organisation (WFO) under det globale dialogmøtet for familielandbruket.

Krf og V i mot regjeringens heving av mva-grense

8500 bønder, mange av dem sauebønder, får dyrere drift med økt grense for registrering i mva-registeret.

Det er godt nytt for småbedriftene at verken Venstre eller Krf vil heve grensen for mva-registrering.

- Nå er det opp til politikerne å sette klimamål

Klimautslippene må kuttes nå og det må kuttes mye, er konklusjonen i den ferske rapporten.

FNs klimapanels rapport bekrefter en gang for alle at klimaendringene er i gang og at utslippene må kuttes fort og mye.

Gi innspill til Aksjonsutvalget 2015

Foto: Tore Berntsen

Planleggingen av aksjonsberedskapen rundt jordbruksoppgjøret neste år er i gang. – Vi vil gjerne ha innspill og idéer til mulige aksjonsformer, sier leder av utvalget Einar Frogner.

Språkpris til bondelagskokken

Bondelagskokk Bodil Fjellestad Eikrem ved Gloppen Hotell vant pris for godt språk i menyen.

Gloppen Hotell og Bodil F. Eikrem er best på å bruke norsk språk når de setter lokalmaten på spisekartet.

Skremmende at regjeringen tillater genmodifisert mat

Skremmende at regjeringen tillater genmodifisert mat

For første gang tillater regjeringen import av genmodifiserte organismer som kan ende opp i maten vår. - Dette er skremmende for både forbrukerne og matprodusentene, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Vil ha personlig eierskap framfor AS

Hvem skal eie gårdene? Her fra Solberg Nordre i Skiptvet, Østfold.

Nye forslag fra Landbruksdepartementet vil gi mindre oversikt over hvem som driver matproduksjonen.

Endringer i avløserordninga vil svekke bondens sikkerhetsnett

Husdyra er avhengig av at avløsere med kompetanse kommer raskt hvis bonden blir syk. Foto: Odd Mehus.

Forslag fra Landbruksdepartementet vil gjøre avløsertjenester mindre tilgjengelig ved sykdom.

TTIP setter handel foran trygg mat

TTIP illustrasjon fra capreform.eu

EU og USA forhandler om frihandelsavtalen TTIP. Blir resultatet god og billig mat eller kjøtt fullt av veksthormoner?

Ambisiøst klimavedtak i EU

Horpedal kraftverk, Fjærland

I natt ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om Unionens klimamål for 2030. Det gir muligheter for norsk landbruk.

Bad finanskomiteen tenkje på matproduksjonen

Lars Petter Bartnes på høyring i Finanskomiteen

Norges Bondelag deltok i dag på høyring i finanskomiteen og advarte mot endringar i skatte- og avgiftspolitikken.

Våre samarbeidspartnere