Norges Bondelag har tradisjon for å invitere stortingspolitikerne til Bondefrokost på Eidsvoll plass i forkant av jordbruksforhandlingene. – Normalt pleier vi å spise og samtale om de kommende jordbruksforhandlingene, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder Norges Bondelag. Som tidligere hadde vi også i år gledet oss til arrangementet kommende onsdag, men nå velger vi å avlyse frokosten.

Vi har rett og slett ikke lyst til å by på frokost når vi blir servert en innstilling fra næringskomitéen som ikke hensyntar noen av de viktige punktene vi har påpekt at må endres i stortingsmeldinga.

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder Norges Bondelag

– Dette er et grunnlag som skal virke i mange år, blant annet for å gi et nytt og varig grunnlag for hvordan vi skal beregne bondens inntekt, sier Bodhild Fjelltveit som skulle være konferansier under arrangementet, sier Fjelltveit.

Svært skuffa

– I år blir det ingen servering av frokost, men demonstrasjon, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.– Jeg er også av dem som er svært skuffa over at stortingsflertallet ikke kunne samles om et tydeligere budskap om, og vilje til, satsing på matsikkerhet, beredskap og selvforsyning gjennom økte inntekter i landbruket. I tillegg fremstår innstillingen fra næringskomitéen uklar, med en rekke ulike flertall og merknader på kryss og tvers mellom de ulike partiene. Derfor må vi nå bruke tiden godt frem til endelig behandling i Stortinget torsdag denne uka i et håp om å få til nødvendige endringer, sier Bodhild Fjelltveit. Hun lover samtidig at null frokost ikke er det samme som mangel på tilstedeværelse utenfor Stortinget. Tvert imot.

- I stedet for frokost blir det annen markering foran Stortinget. Vi inviterer, sammen med Norsk- Bonde og Småbrukarlag, til stordemonstrasjon for maten vår fra kl. 9 på torsdag i forkant av Stortingets behandling. Da skal vi være på plass med tydelige budskap. - Vi håper fremdeles at politikerne klarer å samle seg og sørge for forbedringer i tallgrunnlaget, avslutter Fjelltveit.