Nyheter

Bondelaget inviterer banker til møte om likviditetsutfordringene

– Vi er nødt til å gjøre noe med likviditetsutfordringene i næringa, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, som nå inviterer norske banker til dialogmøte fredag 11. november.

SV vil ha avgift på kunstgjødsel

I dag la SV fram sitt alternative forslag til statsbudsjett. Lederen i Norges Bondelag reagerer på forslaget om å innføre avgift på nitrogen i mineralgjødsel.

Vil du bli med Bondelaget til Malawi?

Vi inviterer en av våre medlemmer til å bli med på tur for å besøke kollegaer og lære mer om landbruk. Har du lyst?

Skal gjøre noe med melkekvoteordningen

Bondelaget er i full gang med arbeidet med å vurdere hva man kan gjøre med problematikken knyttet til kvoteordningen for melk. Både i en partssammensatt arbeidsgruppe og i en intern referansegruppe.

Bondelaget er i gang med årets skattekurs

Avdeling for regnskap og juridisk service er i gang med de årlige skattekursene for samarbeidende regnskapskontor. Med ny regjering er det ventet vesentlige endringer som vil tas opp.

Nå er det vervemåned

November betyr vervemåned i Norges Bondelag, og for nye medlemmer er det gratis medlemskap ut året. Nå er det viktig å tørre å spørre!

Hevingen av strømstøttetaket vedtatt. Fortsatt uavklart etter nyttår.

Norges Bondelag er fornøyd med at hevingen av taket for strømstøtte nå er vedtatt i Stortinget. Hva som skjer etter nyttår er imidlertid fortsatt uavklart.

Trenger tiltak for åpenhet og økt konkurranse

Gode initiativ, men for lite til å få dagligvaremarkedet på rett kjøl, mener Bondelaget om Vestres forslag.

Utdanningsgrep for ei grønnere framtid

Norges Bondelag møtte i dag til høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Rådgiver Marte Gustad Iversen tok til orde for ei satsing på grønne utdanninger, både innholdsmessig og økonomisk.

Atomberedskap i landbruket

Krigen i Ukraina har økt bevisstheten omkring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Norge. Dersom det skjer en atomulykke kan det føre til konsekvenser for matproduksjonen. Radioaktiv forurensing kan imidlertid begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

Avgjørende med grønn omstilling uten å redusere matproduksjonen

Enova og rovvilttiltak var hovedtemaet i dagens høring i Stortingets energi- og miljøkomité. – Dagens situasjon understreker spesielt viktigheten av å utnytte energiressursene våre bedre og å produsere mer fornybar energi, sa Egil Christopher Hoen.

Kravde handlingsrom i WTO for nasjonal matproduksjon

- WTO må gi handlingsrom nok til at alle land kan produsere mat for eige folk. Det sa 1.nestleiar Egil Chr Hoen i Norges Bondelag då han heldt innlegg på WTOs offentlege forum i Geneve.

Gir bonden bedre vilkår, men importvern-grep mangler

Matberedskap ble hovedtemaet da Norges Bondelag i dag møtte Stortingets finanskomité med innspill til statsbudsjettet 2023. Bjørn Gimming mener Stortinget må be regjeringa om å styrke importvernet og videreføre strømstøtten.

Prioriterer matproduksjon, men det haster med flere budsjettgrep

– Det er bra regjeringa prioriterer matproduksjon. Samtidig etterlyser vi tydeligere grep knyttet til opptrappingsplanen, importvernet og investeringsmidler, sier Bjørn Gimming etter mandagens høring for næringskomiteen om statsbudsjettforslaget.

-Jeg er imponert over det jeg ser

Det sa landbruks- og matminister Sandra Borch etter besøket på den første gården i Norge som gir kyrne blant annet alger i fôret for å begrense metanutslippene.

Strømstøtteordningen må videreføres

Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. – Nå blir det viktig at ordningen med endringer blir videreført også i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Fakta om husdyrbranner i landbruket

Bondelaget og landbruket har tatt grep for å forebygge brannulykker og tap av husdyrliv. Det har resultert i markant færre branner. Her er litt fakta om utviklingen og grepene som er gjort.

Møte i regjeringens kontaktutvalg 7. oktober

Noen av sakene lederen i Norges Bondelag var innom var selvforsyning, årets avlinger, behovet for et velfungerende importvern og behov for tett samarbeid om situasjonen i Ukraina skulle eskalere og det blir fare for atomnedfall.

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det handler blant annet om årets jordbruksoppgjør som gir et helt nødvendig inntektsløft, kostnadsdekning og dermed forutsigbarhet for bonden.

87,5 millioner til Bionova

I statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram i dag får den nye innovasjonssatsingen Bionova 87,5 millioner kroner. – Dette er en god start på en satsing som skal gi utslippsreduksjon i jordbruket, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Positivt at Bionova etableres

Den nye nasjonale innovasjonssatsingen Bionova vil bli etablert i Mjøstårnet i Brumunddal. Bondelaget mener Bionova blir svært viktig for å oppfylle Landbrukets klimaplan.

Fire viktige punkter fra Inntektsutvalgets rapport

Norges Bondelag har tidligere levert tydelige krav til Inntektsutvalget for jordbruket, som i dag har levert sin rapport om hvordan inntekta i landbruket kan måles. Her har vi samlet de viktigste punktene fra rapporten.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå kommer Gyldig KSL

Hele landbruksnæringa står bak innføringen av Gyldig KSL som trer i kraft nå i høst. Alle som ikke har Gyldig KSL mottar i disse dager brev med frist 1. november for å gjennomføre internkontroll.

Nye tiltak for å få eggmarkedet i balanse

Omsetningsrådet vil betale eggprodusenter for tomme hønsehus, for å få bukt med overproduksjonen. – Drastisk, men nødvendig grep, sier Bondelagslederen.

Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse.

Fristen for å registrere seg for strømstøtte er 30. september

Søknadsskjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september.

Dette må Inntektsutvalget for jordbruket levere på

Skal vi sikre beredskapen, ha en matproduksjon over hele landet og bønder til å produsere den, trenger bonden et kraftig inntektsløft og en plan for å gjennomføre det, skriver bondelagslederen i denne kronikken.

Strømstøttetaket øker for alle bønder

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Grytten: – Å komme opp med ett mål på inntekt er mye vanskeligere enn man tror

1. oktober skal Grytten-utvalget levere sin rapport for inntektsmåling i jordbruket. Ola Grytten tror mange undervurderer hvor mange hensyn man må ta for å regne ut inntekta til bonden.

Dette er ekstrautbetalingen av tilskudd

I disse dager vil bønder motta ekstrautbetalinger av tilskudd. Utbetalingene er ment å dekke de ekstra kostnadene til gjødsel i sesongen som har vært, i tillegg til alle andre innsatsfaktorer, som diesel og plast.

Bondens økonomi: – Det er mye å ta igjen

Hvorfor er bondens økonomi viktig? Hva påvirker den og hva blir viktig framover? Dette er temaet i ukas episode av Landbrukspodden, med Christian Anton Smedshaug som gjest.

Bondelaget på Dyrsku’n: Viktig møteplass

Denne helgen arrangeres Dyrsku'n i Seljord. Bondelaget er til stede for å møte både medlemmer og forbrukere, og har i år hele fire stands.

Strømstøtteordningen må forsterkes

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for konsekvensene dagens unormalt høye strømpriser gir for deler av matforsyningen utover høsten og vinteren. Nå ber de landbruksministeren om et møte og har tre konkrete forslag.

Oppskrifter med god norsk tradisjonsost

Hvordan serverer man norske tradisjonsoster? Bondelagskokken er bekymret for at disse norske matskattene er i ferd med å bli borte fra vår matkultur. Bli inspirert og sjekk ut noen av hennes oppskrifter.

Strømkostnader utfordrer grøntproduksjonen

Flere grøntprodusenter opplever utfordringer med høye strømkostnader når grønnsakene skal på lager gjennom høsten og vinteren. Norges Bondelag ber regjeringen ta tak i utfordringen.

Vi vil heve velferden til alle dyra

Norges Bondelag har sendt sine innspill til den nye stortingsmeldinga om dyrevelferd.

Vil ha grøntproduksjon i Nord-Norge

Antall grøntprodusenter i Nord-Norge går nedover, og mange opplever utfordringer med å få tilgang til markedet. Bondelaget mener grossist- og dagligvaresektoren har et betydelig ansvar.

Grytten-utvalget (Inntektsutvalget for jordbruket)

Et ekspertutvalg jobber akkurat nå med å se på inntektsmåling i jordbruket. Det er viktig for å kunne sammenlikne inntekten til bonden opp mot andre grupper.

Fraråder ny eggproduksjon

Norges Bondelag og Nortura vil sterkt fraråde å starte opp med ny produksjon i næringen.

Velkommen til Åpen gård 2022!

-Å se hvordan maten vår produseres og dyrene lever er særlig viktig i en tid der stadig færre har tilknytning til gårdslivet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nordiske bønder: Aktiv grøn omstilling krev økonomisk stabilitet

Matsikkerheit i ein uroleg marknad sto på dagsordenen då nordiske bonde- og samvirkeorganisasjonar møttest sist veke i Finland. Møte endte i ein felles resolusjon.

Bondelagets arbeid så langt i 2022

Høsten står for tur og Bondelaget fortsetter jobben med å tette inntektsgapet til andre grupper og sikre framtidas matproduksjon og selvforsyning. Vi tar et lite tilbakeblikk, som ofte gir bedre forståelse av hvor vi er i dag og er nyttig når vi skal tenke framover.

Utvider lisensfellingsperioden for jerv

Norges Bondelag er svært positiv til at regjeringen har vedtatt å utvide lisensfellingsperioden for jerv fra 20. august til 15. februar. Dermed starter jervejakta i Sør-Norge samtidig med villreinjakta.

Møtte Borch om landbrukets egen nedbygging av matjord

Norges Bondelag mener matjorda må vernes best mulig i all arealforvaltning, også i landbruksnæringa selv. Bondelaget og Småbrukarlaget har møtt landbruks- og matministeren om temaet.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Færre sau blir tatt av rovdyr

Likevel er det mange skjebner og detaljer bak statistikken. – At det er færre sau kamuflerer den faktiske situasjonen, sier Erling Aas-Eng.

Arendalsuka 2022: Bondens stemme skal høres

Matsikkerhet, bærekraft og matproduksjon er gjennomgående temaer under årets Arendalsuke. Norges Bondelag er med i en rekke arrangementer.

Smak av Østlandet

Skal du til Østlandet i sommer? Dette er en stor landsdel, men uansett hvor du er kan vi garantere at det er noen deilige lokalproduserte spesialiteter å smake på.

Dokumenter skadene

En svært regntung og kald sommer har preget spesielt Vestlandet og Nord-Norge. Mange bønder blir rammet med dårlige avlinger. Dokumenter skadene og meld ifra til Landbrukskontoret.

Våre samarbeidspartnere