Nyheter

Landbrukets klimaplan revidert

Under det årlige klimamøtet i landbruket, ble den reviderte utgaven av Landbrukets klimaplan presentert.

Ingen avtale om landbruk på WTO-ministermøtet

Ministrane klarte ikkje å bli samde om ei avtale om landbruk då dei møttest i Abu Dhabi denne veka. Ein dag på overtid måtte dei gi opp å bli samde om vegen vidare for internasjonale handelsreglar om jordbruket.

Nytt innspill til dyrevelferdsmeldinga

Velferd avhenger av mer enn kyllingens veksthastighet.

Har aldri vært færre landbruksbranner

I 2023 ble det registrert færre landbruksbranner enn tidligere. God forebyggende innsats fra bøndene er hovedforklaringen på at antallet branner har hatt en fallende trend de siste i ti år.

Prisnedskriving på korn

Prisnedskriving er en tilskuddsordning i jordbruksavtalen. Det betyr at den kornprisen som kornbonden får er høyere enn råvarekostnaden for kornet inn til matmel- og kraftfôrindustri.

Britisk statsminister lovar meir pengar og fokus på matsikkerheit

Storbritannias statsminister Rishi Sunak lova årlege indeks for matsikkerheit og meir støtte til bøndene då han talte på årsmøtet til det britiske bondelag. – Det er interessant å merke seg at matsikkerheit og landbruket får så mykje fokus i den britiske rikspolitikken, seier Egil Chr Hoen, nestleiar i Norges Bondelag som deltok på årsmøtet.

Er du bekymret for ringormsmitte?

Ønsker man som bonde en ekstra trygghet ved kjøp av dyr, så kan man be om at dyret selges med veterinærattest.

Vil jobbe for mer økologisk korn og melk

- Vi jobber for økt økologisk produksjon innen alle kategorier, men i år kommer vi å legge en ekstra innsats i å få flere økologiske kornprodusenter, sier Kari Marte Sjøvik, prosjektleder i Landbrukets Økoløft.

Landbrukets kulturarv må vernes gjennom aktivt bruk

Norges Bondelag inviterte Riksantikvaren til møte på Landbrukets hus tirsdag 6. februar. Tema for møtet var kulturminneforvaltning i landbruket, og verdien av vern gjennom aktivt bruk.

Møte om rein på innmark

Det var stor interesse for møtet som ble arrangert på Bardufosstun, og viser at sameksistensen mellom næringene er en utfordring flere steder i fylket.

Nå kommer jordbruksoppgjøret 2023 inn på konto

Denne uka får bøndene utbetalt produksjons- og avløsertilskudd på over 17 milliarder kroner. Dette er resultatet av jordbruksoppgjøret i fjor, hvor mange av satsene er økt betydelig fra tidligere år.

Gimming understreket tidspresset og alvoret for Statsministeren

Mandag 12. februar inviterte regjeringen til møte i kontaktutvalget. Der tok Bjørn Gimming opp at det haster med nytt tallgrunnlag og den svært krevende økonomiske situasjonen landbruket står i.

Kan bli store endringer i markedsordningene

Er det melk eller korn som skal ikke lenger skal ha målpris? Avgjørelsen tas i jordbruksforhandlingene, og i dag kom kunnskapsgrunnlaget for å ta beslutningen.

Jevnere inntekt med jordbrukskonto

Norges Bondelag lanserer idéen om «jordbrukskonto» i gårdsregnskapet, slik at bonden selv kan jevne ut inntekts-variasjoner mellom år. – Dette grepet kan redusere den økonomiske risikoen, sier Bjørn Gimming.

Revidering av landbrukets klimaplan

Norges Bondelag er nå i sluttfasen med revideringen av landbrukets klimaplan. – Det er på tide med en kunnskapsoppdatering, sier rådgiver i næringspolitisk avdeling, Pernille Bügel.

Følger spent med prosessen

Norges Bondelag følger nøye med GMO-debatten i EU, og det pågår en tilsvarende debatt i Norge. Se webinar om teamet helt nederst i saken.

Svært viktig vinter og vår føre oss

- Det var svært bra for oss i Vestland at begge nestleiarane og ein av styremedlemene i Norges Bondelag brukte to heile dagar saman med oss fylkesleiarane i Vestland og Møre og Romsdal og grøntutvalet for Vestlandet, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld.

Oppsummeringsmøte med landbruksministeren

Tirsdag 23. januar inviterte landbruks- og matminister Geir Pollestad næringa og forvaltninga til et oppsummeringsmøte for å få status på avlingene i de ulike produksjonene, samt en orientering om situasjonen.

Kostråd må vere tilpassa norske forhold og ressursgrunnlag

- Det er viktig at nye kostråd er tilpassa norske forhold, mattradisjonar og det ressursgrunnlaget vi har for matproduksjon i Noreg. Det sa Elisabeth Gjems i rådslag om nye kostråd.

– Det må bli mer lønnsomt å produsere mat i Norge

I denne ukas Landbrukspodden har vi besøk av landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Protesterer for å produsere mat

De siste ukene har kolonner av traktorer vært et vanlig syn i bybildet i Berlin og andre tyske byer. Tyske bønder er forbannet, og protesterer på bønders vis: med traktor.

Felles innspill om totalberedskap

Norges Bondelag ønsker å ta initiativ til at et samla landbruk sender felles innspill til regjeringas arbeid med ny stortingsmelding om oppfølgningen av Totalberedskapskommisjonens rapport.

Mange møtte opp til rovdyrmøte i Finnmark

Godt over 60 personer møtte tirsdag opp da Tana Bondelag og Finnmark Bondelag arrangerte møte om rovdyr.

- Det viktigste verktøyet er klimaavtalen

Kornkonfernsen 2024 samlet en rekke aktører innenfor næringen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen snakket om klima- og miljømål for norsk landbruk.

Problematisk dispensasjon fra Nyt Norge

Nyt Norge skal bety 100 prosent norsk melk, men nå har TINE fått OK til å bruke noe importert melkepulver. – Terskelen for å søke dispensasjon bør være høyere i framtida.

Søk om støtte til nødaggregat gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidige gått sammen om å etablere et nytt individuelt tiltak gjennom Bærekraftfondet, hvor du kan søke om støtte til nytt nødstrømsaggregat.

Nyttig med grøntsamling for hele Bondelaget

Torsdag forrige uke hadde Grøntutvalgene i fylkene samlet seg på Landbrukets Hus til Grøntmøte. Erstatning for produksjonssvikt, plantevern og tilskudd til poteter til industri var blant temaene som ble diskutert.

Endrer nye regler for lufting og mosjon

Nye krav om lufting og mosjon for kyr på bås endres allerede en uke etter de trådte i kraft. – Viser at vi blir lytta til, sier Bodhild Fjelltveit.

Medlemsøkning i alle fylker under verveperioden

Verveperioden er over for 2023, og vi kan ønske velkommen til over 1300 nye medlemmer. Samlet har vi høyest antall innmeldte på ett år siden 2018!

– God tiltakspakke for å redusere matsvinnet

Matsvinnutvalget har utredet tiltak for å nå målet om 50 prosent reduksjon av matsvinn innen 2030. Utvalget anbefaler ikke én særskilt matkastelov, men peker på flere ulike bestemmelser.

Alle medlemmer har mulighet til å påvirke!

Studie- og høringsarbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene er den største politiske prosessen vi har i Bondelaget, og er sentral for medlemsdemokratiet vårt. Vi oppfordrer alle lokallag til å involvere medlemmene!

Julehilsen fra Bondelagslederen

På tampen av året oppsummerer leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, noe av det viktige som har skjedd i 2023.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Klart for jakt innenfor ulvesona

Departementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om jakt.

Rekordmange søknader til Bærekraftfondet

2023 har gitt rekordmange søknader til Bærekraftfondet. I år er det delt ut over 10 millioner kroner til prosjekter og tiltak innen klima, dyrevelferd og skadeforebygging.

- EMV og vertikal integrasjon kan undergrave landbrukspolitikken

- EMV kan gi ein konsentrasjon av produksjonen og foredlinga og undergrave landbrukspolitikken og marknadsregulatorane si rolle. Det sa styremedlem Arthur Salte i Norges Bondelag under daglegvareseminaret i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i dag.

Må ha kontroll på genetisk viktig ulv

Ulven som viser seg å være genetisk viktig for den innavla ulvestammen, må radiomerkes, slik at jakta kan starte igjen, mener Norges Bondelag.

Styrket konkurransekraft for norsk melk

Det ble i dag kjent at regjeringen gjør endringer i de konkurransefremmende tiltakene i PU-ordningen. – Bidrar til bedre konkurransekraft for norsk melk, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Nå har du som medlem i Bondelaget muligheten til å gi innspill til valgnemnda.

Kornkonferansen 2024

18. januar 2024 er det duket for Kornkonferansen. Les mer om konferansen, og meld deg på her.

Landbrukspodden: Produsentråd

Det produseres for mye kjøtt av både storfe og svin i Norge for å ha et marked i balanse. Derfor ble det opprettet produsentråd i høst. I dagens episode ser vi nærmere på disse rådene, og spør hvordan disse har fungert til nå.

Norges Bondelag vil styrke jordvernet

Styret i Norges Bondelag har vedtatt en jordvernstrategi for å styrke jordvernet i Norge, og går mye lengre enn regjeringas mål.

Helga Pedersen til toppjobb i Bondelaget

– Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Helga Pedersen. Generalsekretær Sigrid Hjørnegård er glad Bondelaget styrker laget i nord.

Gjennomslag for styrket tollvern

Søndag 3. desember kom regjeringspartiene i havn med budsjettforhandlingene med Sosialistisk Venstreparti. De ble der enige om å styrke tollvernet.

I Bondelaget får du mange medlemsfordeler

Som medlem i Norges Bondelag får du et bredt utvalg av medlemsfordeler, og de ansatte jobber hver dag for medlemmene. I denne episoden av Landbrukspodden snakker med flere om hva de gjør for medlemmene.

Nå kan du laste ned Bondelagsappen

Norges Bondelag har utviklet en egen app som gir deg mye av det samme som du har funnet i Landbrukskalenderen - og litt til. Nå er den klar for bruk.

Stor enighet om Landbrukets Økoløft

Tirsdag var det duket for ressursgruppemøte Landbrukets Økoløft. Norges Bondelag var tydelige i dialogforumet på at det er viktig å få på plass statistikk for å kunne sette et tallfesta mål og sikre god måloppnåelse.

Melkekvotene fastsatt for 2024

Neste år får bøndene levere over disponibel kumelkkvote etter anbefaling fra markedsregulator Tine. Geitemelkkvoten forblir uendret.

Statsministeren med nyheter til flomrammede bønder

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i går Oskar Renslo på Nesbyen i Buskerud. Med seg hadde han 10 millioner i en ny søknadsbasert ordning for opprydding etter uværet "Hans".

Vi må også sikre matjorda!

Norges Bondelag har nå sendt inn sitt høringsinnspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om flom og skred. – Nå er det alvor, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere