– Nå er det nok. Vi kjemper for å reversere de økte skattene og avgiftene, sier Joachim Rukwied, leder for det tyske bondelaget Deutscher Bauernverband DBV.

Bondelaget møtte lederen for det tyske bondelaget på den store messen for mat, reiseliv og landbruk, Grüne Woche.  – Det er tydelig at matprodusenter i mange land er under press nå. Denne situasjonen kan ikke fortsette. Det må være økonomi i å produsere mat, helt ut på det enkelte gårdsbruk og bonden, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Det tyske landbruket har opplevd å få lavere betalt for det de produserer, og samtidig som kostnadene holder seg på et høyt nivå, særlig energipriser. Forfatningsdomstolen i Tyskland slo fast at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 var ulovlig. For å dekke inn underskuddet ville derfor regjeringen øke avgiftene på drivstoff. De foreslo å øke avgiftene med til sammen 1 milliard euro, eller om lag 3000 euro per gård. Det har skapt voldsomme reaksjoner og store protester fra landbruket.

Støtte fra befolkningen

– Vi har hatt 100 000 traktorer ute i gatene på én dag. Det er klart at dette påvirker folk, og vi har deres støtte. Mange er kritiske til hvordan myndighetene styrer, og kan relatere til det bøndene står oppe i, særlig høye energipriser, forteller Rukwied. Undersøkelser gjort av tyske medier, viser 81 prosent av befolkningen støtter bøndenes demonstrasjoner. Støtten er litt høyere i distriktene, med 90 prosent, mens de har støtte fra 70 prosent av bybefolkningen.

Det er også andre yrkesgrupper som demonstrerer, som lastebilsjåfører, bakere, slaktere og skogindustrien.

President Rukwied er utålmodig. – Det må skje noe nå, vi vet ikke hvor lenge vi har befolkningens støtte, og heller ikke hvor lenge vi klarer å tøyle de frustrerte bøndene til å holde seg til de organiserte demonstrasjonene, sier han. Den tyske bondelagslederen holder kortene tett til brystet om hva som er neste fase i demonstrasjonene. Signalene fra regjeringen er vage selv om de har gått tilbake på noen av forslagene.

Bønder i traktorer demonstrerer ved messeområdet for Grüne Woche i Berlin.

Bondeorganisasjonen står i front

Rukwied forteller at det er det tyske bondelaget som står bak og organiserer demonstrasjonene. – Jeg har kjempet for bøndenes interesse hele livet. En del medlemmer har ment at jeg er for høflig. Ikke nå lenger! Jeg står i front for 100 000 traktorer i Berlin, Tålmodigheten er slutt, jeg kan love deg at politikerne ikke synes jeg er høflig, sier Rukwied. 

Enkelte har prøvd å diskreditere demonstrasjonene ved å si at høyreekstreme prøver å infiltrere demonstrasjonene. – Det er ingen risiko for det. DBV har kontrollen, vi er en demokratisk organisasjon og bøndene er enige i vår strategi og har avvist grupperinger og partier som har prøvd å slå mynt på demonstrasjonene, slår Rukwied fast.

Bondelaget møtte DVB på åpningsdagen for Grüne Woche. Da var situasjonen så spent at landets landbruksminister ikke kom til messen, og traktorer hindret trafikken til og fra messeområdet. 

Det er paralleller til situasjonen i Norge, der kostnadene også stiger mer enn inntektene, og det er frustrasjon blant bøndene. – Det er nyttig å ha kontakt med bondekolleger i andre land, det gir perspektiv.

– Det er tydelig at matprodusenter i mange land er under press nå. Denne situasjonen kan ikke fortsette. Det må være økonomi i å produsere mat, bondens inntekt må opp, sier Gimming.

– Det er stor kraft i bøndene. Jeg håper vi ikke blir nødt til å ta til gatene, som tyskerne. Denne våren blir avgjørende, sier Gimming.