I en fullsatt sal på Oslo Kongressenter ble Kornkonferansen 2024 gjennomført i dag. Konferansen arrangeres av Norges Bondelag og Felleskjøpet. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen hadde tatt turen, og holdt et lengre innlegg.

Det viktigste verktøyet landbruket har for å nå sine klimamål er klimaavtalen

Anders Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister

Han sa videre at han hadde tydlige krav og forventninger til at landbruket skal levere på denne avtalen.

- Skal vi kutte i landbruket må vi være pragmatikere. Jeg vet ikke best hvor man bør kutte utslipp, så her er det dere som må gjøre jobben. Tiltak helt ned på det enkelte gårdsnivå blir avgjørende for at vi skal få til denne jobben sammen, sa Eriksen.

Videre var han innom matsikkerhet.

- Matsikkerhet er noe som bør være på agendaen i Norge. Fra rekordavlinger i 2022 til ekstremvær i 2023. Nå står vi ovenfor noen endringer som er annerledes enn hva vi har vært vant til å takle. Klimatilpasning blir et viktig stikkord for å sikre norsk matproduksjon, fortalte han.

Oslofjorden

Eriksen ønsket også å trekke fram Oslofjorden i sitt innlegg, en situasjon han beskriver som svært alvorlig.

- Det er viktig at vi i fellesskap gjennomfører tiltak. Vi er helt avhengige av å ha jordbruket med på laget. Men det er ikke slik at jordbruket alene kan redde Oslofjorden - alle må være med på arbeidet, sa Eriksen.

Positivt inntrykk

Leder i miljø- og bærekraftsutvalget i Norges Bondelag, Gunnar Alstad, var en av de som hørte innlegget til Eriksen.

- Det at Eriksen legger vekt på at klimaavtalen er så viktig og at tiltak må gjøres på gårdsnivå synes jeg var veldig positivt. Det at landbruket har en plan hvor klimakalkulatoren og klimarådgivning er et viktig verktøy for å nå klimakutt på hvert enkelt gårdsbruk, viser at vi tenker i samme baner, sier Alstad.

- Alle bønder må være med på jobben mot 2050 skal vi klare å nå målet vi har satt oss. Intrykket jeg fikk av statsråden i dag var at han annerkjenner at landbruket og økt matproduksjon er helt avgjørende, og at jobben som allerede gjøres er god og må videreføres, sier Alstad.