Ved nyttår trådte det i kraft krav om at kyr på bås skal være på beite 16 uker i året, og få regelmessig mosjon resten av året. Reglene sa samtidig at der de naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med inntil 4 uker. Bondelaget har i lengre tid etterlyst en avklaring fra Landbruksdepartementet på hvordan kravene til mosjon skal forstås, og hvilke områder det vil være krav om 12 og ikke 16 ukers beite. Landbruksminister Geir Pollestad sa 3. januar i år at han var enig i at reglene for lufting burde være mer tydelige.

Til NRK i dag sier Pollestad at kravet om lufting settes ned fra 16 til 12 uker i store deler av landet, og når det gjelder kravet om mosjon og fri bevegelse resten av året, sier han følgene:

Så ser vi at dette blir vanskelig å håndheve, og derfor opphever vi dette.

Geir Pollestad, Landbruks- og matminister (Sp)

Noe vi har jobbet lenge for

Norges Bondelag har over lengre tid hatt kontakt med både Mattilsynet, Landbruks- og matdepartementet og statsråden selv for å få klarhet i regelverket. Derfor er det svært gledelig at Pollestad nå er så tydelig.

–  Det er godt at det nå endelig kommer en avklaring. Dette er noe våre medlemmer har vært opptatte av, og dette betyr også at vi blir lytta til, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

Bondelaget har ment at det kan være problematisk med 16 ukers beiting av kyr i enkelte steder av landet. Bondelaget mener at alle dyr skal ut å mosjonere og at det er bra at mye av fôropptaket skjer gjennom beite. Men det er ikke slik at klimaet i alle deler av landet tillater dette. Hvis dyrene må gå ute i gjørme, er dette heller ikke god dyrevelferd.