Pollestad kan avsløre at det er ganske kjekt å være landbruksminister, men at han skulle ønske han hadde tid til å møte flere bønder.

HØR EPISODEN HER

– Jeg har jo møtt en del på mine reiser. Og jeg synes det gjør sterkt inntrykk for eksempel de som er bekymra for økonomien. Jeg har også besøkt bønder som har vært utsatt for flom. Dette viser at bønder er utsatt, sier statsråden.

Tallgrunnlag, opptrappingsplan og økt selvforsyning

Pollestad forteller også om arbeidet med nytt tallgrunnlag.

– Den saken er egentlig to plasser nå. Det ene er den endringer som går på hva som skal regnes inn i tallgrunnlaget. Det er jo arbeidet som jeg har satt i gang, og som nå Budsjettnemnda jobber med og gjennomføre før vårens jordbruksoppgjør. Og så er det den delen som går på hvordan man skal omtale og håndtere avkastningen på kapitalen som er i landbruket. Det vil være en del av den Stortingsmeldingen jeg skal legge fram om inntektsopptrapping som kommer denne våren, sier Pollestad.

Hybridmodellen da? Hva skjer med den?

Hybridmodellen fikk jo hard medfart i høringen. Jeg skal ikke nå røpe hva slags modell vi skal legge fram. Men vi har en plan for hvordan dette skal gjøres. Det er jo ikke jeg som bestemmer dette alene. Vi diskuterer i regjeringen hvordan dette kan løses. Dessuten er det jo noen politiske og tekniske spørsmål. Men jeg tror vi skal legge fram et dokument som legger til rette for en opptrapping av bondens inntekt og tetting av inntektsgap på en måte som gir forutsigbarhet for bonden og som også ivaretar de andre landbrukspolitiske målene, forteller Pollestad.

Pollestad sier at optrappingsplanen skal legges fram for Stortinget i løpet av våren.

– Det har jeg sagt, og det jobber jeg ut ifra. Så er jo tallgrunnlaget en del av det som kommer inn i den. Der er det mange spørsmål som skal avklares. For eksempel hvordan man beregner inntekt, hvem skal vi måle imot og hvor mange år skal vi bruke på opptrappingen, forteller Pollestad.

– Det må bli mer lønnsomt å produsere mat i Norge

– Jeg mener det må bli mer lønnsomt å produsere mat i Norge. Det får man til ved å både skape markedsmuligheter. Det vil si at bøndene får solgt varene sine for en skikkelig pris. Og så er totalen av dette er så stor, så jeg skal ikke gå inn på alt. Men tollvern er en ting, og så er det denne tipunktsplanen for å redusere dagligvarekjedenes makt. Så jobber vi også med ei dyrevelferdsmelding som definitivt vil ha betydning både for omdømmet til landbruket, men og inntjeningen, sier Pollestad.

Det er mange planer som skal bli lagt fram i løpet av våren, kan Pollestad opplyse om. Og han nevner plan for økt norsk selvforsyning.

– Og planen om økt norsk selvforsyning vil jeg jo si henger litt sammen med opptrappingsplanen. For jeg mener det viktigste tiltaket for å øke selvforsyningen er å gjøre det mer lønnsomt å produsere mat i Norge. Her må vi både jobbe innenfor jordbruksavtalen – altså hvordan produserer vi mer av de varene som bidrar til selvforsyning. Og det handler også om etterspørselen, forteller Pollestad.

Dersom du hører denne episoden av Landbrukspodden er vi innom mange flere temaer med landbruksministeren.