- Totalberedskapskommisjonen har heist det røde flagget når det gjelder matberedskap, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Hun frykter at kommisjonens utredning havner i skuffen hvis ikke regjeringen følger opp med tiltak og bevigninger.

- Kommisjonen har i alt 177 anbefalinger. 11 av disse handler om bedre matforsyning. Vi må ikke risikere at matvareberedskap forsvinner i mengden av viktige forslag, sier Hjørnegård.

Hvis vi går sammen i landbruket og peker på hva som hatster mest først, kommer det til å veie tungt som et prioritert innspill til regjeringas arbeid med stortingsmeldingen.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

For alle som mener matvareberedskap er viktig

Hun sier at det er flere som vil bli invitert til å være med på dette innspillet.

- I utgangspunktet alle aktører i landbruket som mener matvareberedskap er viktig og som vil være med på å gjøre matberedskap til en mye større sak enn bare en sak for landbruket og jordbruksforhandlingene, forklarer hun.

- Vi i Bondelaget lager et utkast til felles brev som vi inviterer organisasjoner og virksomheter å slutte seg til. Vi må ha noe tid til å skrive oss sammen til en felles versjon. Målet er at regjeringen skal få fellesbrevet cirka 20. februar, avslutter Hjørnegård.