HER kan du lese vårt høringsinnspill til Totalberedskapskommisjonen