Bondelaget støtter i hovedsak regjeringas forslag, men skulle ønske de gikk lenger i sine forslag, om denn delen av prisutjevningsordningen for melk. Les hele høringssvaret her