Les vårt høringsinnspill til Olje- og energidepartementet om forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredning HER