Her kan du lese vårt høringssvar til Landbruks- og matdepartementet om endring i forskrift om overføring av myndighet til kommunene m.fl.