HER kan du lese vårt høringssvar til representantforslag 90 S om å øke bestandsmålene for ulv, jerv og gaupe.