Les vårt høringssvar til Barne- og familiedepartementet om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap HER