Annethvert år utnevner Norges Bondelag, sammen med en kyndig jury, en kokk som skal være ambassadør for norsk mat de kommende to årene. Hensikten er å knytte tettere kontakt mellom bonde, kokk og forbruker. Den valgte kokken skal bidra til å fremme norsk matkultur og spre kunnskap om de unike råvarene som blir produsert av bønder i hele landet.

– Bondelagskokken må ha en kjærlighet til norske råvarer og matprodusenter. Vi ønsker at stipendet skal bidra til å utvikle og fremme norsk matglede og mathistorie, fra bonden til kokk til forbruker, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I samarbeid med Norges Bondelag og norske matprodusenter over hele landet skal Bondelagskokken være med å stimulere til matglede og fremme norsk mathistorie og -tradisjoner. Sammen ønsker vi både å løfte og videreutvikle norsk matkultur.

Samarbeidet har foregått siden 2003. Felles for alle bondelagskokkene har vært en sterk lidenskap for kokkefaget og et utpreget engasjement for å bruke norske råvarer. Undersøkelser viser at nordmenn ønsker mer norsk og kortreist mat. Samarbeidet mellom bondelagskokken og lokale matprodusenter er viktig for få fram det store lokale matmangfoldet vi har i Norge.

Stipend på 100 000 kroner

Sammen med utnevnelsen følger et stipend på 100 000 kroner. Disse skal benyttes på en måte som synliggjør kvalitetsråvarene norske bønder produserer, og skal dermed nyttes i et nært samarbeid med bønder og lokalmatprodusenter. Bondelagskokken må ha et konkret mål for dette, men hva det er og hvordan stipendpengene brukes er opp til den enkelte og det vedkommende brenner for innen kokkefaget. Stipendet skal være med på å styrke en stolthet og glede for norske råvarer og norsk landbruk blant kokker og hos forbruker.

Tidligere bondelagskokker har brukt stipendmidlene på ulikt vis og variasjonen er stor: Fra å utgi kokebok med mål om å fremme de lokale produsentene, jobbe for å spre kunnskap om hvordan vi kan benytte hele dyret og ulike stykningsdeler, prosjektjobbing for å løfte småskalamatproduksjon og matkulturen i Norge, til å styrke koblingen mellom norsk matkultur og reiseliv. Det er engasjementet vi leter etter!

For å bli den neste bondelagskokken må du:

 • Ha et engasjement for norske råvarer
 • Bidra til å fremme og å utvikle norsk matkultur
 • Ha et konkret mål for stipendmidlene

Bondelagskokkens rolle

For at Bondelagskokken skal få tid til å gjennomføre planene sine varer rollen i to år. Bondelagskokken vil fortsette i sin vanlige jobb, men vil bli bedt om å bidra som ambassadør for norsk mat ved ulike arrangementer. Eksempler på det har vært samarbeid med DNT, Matprisen, Det norske måltid og Bondelagets egne arrangementer. Norges Bondelag kompenserer og dekker alt i forbindelse med slike oppdrag.

Norges Bondelag har solid oversikt over lokale matprodusenter og vil bidra til at Bondelagskokken kan bli ytterligere kjent med ulike produsenter og råvarer fra hele landet. Vi har et felles mål om å få flere til å oppdage og utnytte lokale råvarer og vi ønsker å gi dyktige kokker flere arenaer til å nå ut med kunnskapen og engasjementet sitt. Om Bondelagskokken har egne idéer som kan løfte norske råvarer vil Norges Bondelag bidra med et stort kontaktnettverk og profilering, blant annet.

 

Tidligere bondelagskokker

 • Mette Julius Evensen                      2022-2023
 • Halvar Ellingsen                              2019-2021Mette Julius Evensen er den nåværende Bondelagskokken, 2022-23
 • Nils Henning Nesje                         2017-2018
 • Karla Siverts                                   2015-2016
 • Bodil Fjellestad Eikrem                   2013-2014
 • Kurt Sverre Øraas                          2011-2012
 • Jørn Lie                                          2010
 • Inge Johnsen                                 2009
 • Mikael Forselius                            2007/2008
 • Hanne Frosta                                 2006
 • Charlotte Mohn Gaustad               2005
 • Harald Berger                                2004
 • Ingvild Skorpen Bøge                    2003

 

Hør mer om Bondelagskokken og vårt samarbeid i vår podkast: