Salg av lokalmat:
- Det ble omsatt lokalmat for over 4,8 mrd kroner i Norge i 2016.
- Da er ikke direktesalg på gårder og Bondens Marked regna med.
- Det er ei økning på 8,8 prosent fra 2015.
- Omsetningsveksten er 2,5 ganger så høy som i resten av dagligvaremarkedet.

Den norske forbrukeren er opptatt av å kjøpe norskprodusert mat, og med lokalmat får man også spesialprodukter av høy kvalitet fra sin bygd eller region, fra en bonde man gjerne kjenner. Norsk lokalmat gjør seg ikke bare bemerka her hjemme. Ost fra små ysterier i hele landet oppnår heder og medaljer i internasjonale konkurranser. Faktisk er verdens beste ost en norsk ost. Blåmuggosten Kraftkar fra Tingvollost ble kåra til Verdens Beste Ost under World Cheese Awards i november 2016.

Gode og forutsigbare rammevilkår for den tradisjonelle produksjonen av mat er avgjørende for at bønder kan starte opp med lokalmatproduksjon.

Utviklinga av stadig flere lokalmatprodukter styrker mangfoldet av norske matvarer. Det er også ei viktig tilleggsnæring til den tradisjonelle gårdsdrifta for mange bønder i hele landet, og gir gode inntektsmuligheter for bonden.  Gode og forutsigbare rammevilkår for den tradisjonelle produksjonen av mat er avgjørende for at bønder kan starte opp med lokalmatproduksjon.

Lokaltmat avhengig av markedsordninger

De samvirkebaserte markedsordningene er en bærebjelke i det geografisk spredte norske landbruket. De sørger for at bonden får levere råvarene sine, uansett hvor han eller hun bor, hvor stor produksjonen er eller hvilken dag i året det er. Markedsordninger er også viktige for produsenter som vil satser på videreforedling og utsalg av lokalmat og matspesialiteter.

Norsk gardsost på landbruksmesse i Tyskland.

Bønder som starter med nisjeprodukter, gjør det som regel med utgangspunkt i den drifta som allerede er på gården, og med melkebilen som kommer innom hver tredje dag som trygghet. De som produserer lokal ost gjør det med basis i melkeproduksjon. TINE har plikt til å ta imot melk fra bøndene, uansett hvordan markedssituasjonen er. Da kan bonden levere den melka hun ikke trenger til osteproduksjonen til meieriet på vanlig måte. TINE distribuerer også lokalmaten som produseres på gården om dette er ost, pølse eller andre produkter ut i markedet.  De fleste lokalmatprodusenter leverer volumprodukter i tillegg til lokalmatproduksjonen og kan på den måten selv regulere produksjonen etter hva markedet etterspør.. Et etter hvert rikholdig utvalg norskprodusert ost fra lokale ysterier har mange kilo Norvegia i ryggen.

Politiske virkemidler avgjørende

Ei framtidig økning i lokalmatproduksjonen er avhengig av at markedsordningene består og at de politiske virkemidlene blir brukt til å opprettholde et variert landbruk over hele landet. En økt lokalmatproduksjon er også avhengig av et marked. I dag er konkurransen sterk fra importert spesialost produsert i land med lavere produksjonskostnader enn det vi har. Det pågår forhandlinger mellom Norge og EU om import på landbruksvarer, og vi vet av erfaring at større import fra EU svekker det mangfoldet av norske produkter i butikken. Regjeringa kan sikre markedet for lokalmatprodukter ved å stå på kravene i forhandlingene med EU.

Norges Bondelag mener:

  • Mottaksplikt og forsyningsplikt er avgjørende for videre utvikling av lokal småskalaproduksjon, og bidrar også til innovasjon og produktmangfold.
  • Kompetanseutvikling er viktig for å øke lokalmatproduksjonen. For å lykkes med næringsutvikling er det viktig med kompetanse både på produktet som skal produserer og ikke minst mot markedet som skal nås
  • Etablerte og nye salgskanaler må utvikles for å møte den økende interessen for lokalmat og økologisk mat.
  • Matens opprinnelse må synliggjøres tydeligere gjennom bedre merkeordninger.
  • Det er ikke rom for økte importkvoter og importvern. Regjeringa må ikke gi etter i forhandlinger med EU. Det vil gå utover mangfoldet av norske produkter.