I Stortingsmelding 31 (2014-15) «Garden som ressurs – marknaden som mål» slås det fast at målet er å øke omsetninga av lokalmat til 10 mrd. kroner innen 2025. Et av flere virkemidler for å nå dette målet er å mobiliseres flere lokalmatprodusenter. Den viktigste rekrutteringsbasen er dagens aktive bønder og de som skal rekrutteres inn i næringa, og derfor har faglagene en naturlig rolle i dette arbeidet. Norges Bondelag har derfor, sammen med Bondens marked Norge, satt i gang et rekrutteringsprosjekt der et av virkemidlene er å avholde temamøter om lokalmat.

Det er Norges Bondelags lokallag som velger om dere ønsker å ta del i prosjektet og stille som arrangør av et temamøte. De lokallaga som ønsker å delta, og setter lokalmat på årsplanen i løpet av 2017 eller 2018 får utbetalt kr 10 000,- fra prosjektet.

Programinnhold og tidspunkt avtales med Anita Natvik i Bondens marked.

Les mer om prosjektet på Bondens Markeds hjemmesider.