Lokalmatsatsing for lokallag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bondens marked

I samarbeid med Bondens marked Norge jobber Norges Bondelag med rekruttering av flere lokalmatprodusenter. Lokallaga kan nå få 10 000 kr til å jobbe med temaet.

I Stortingsmelding 31 (2014-15) «Garden som ressurs – marknaden som mål» slås det fast at målet er å øke omsetninga av lokalmat til 10 mrd. kroner innen 2025. Et av flere virkemidler for å nå dette målet er å mobiliseres flere lokalmatprodusenter. Den viktigste rekrutteringsbasen er dagens aktive bønder og de som skal rekrutteres inn i næringa, og derfor har faglagene en naturlig rolle i dette arbeidet. Norges Bondelag har derfor, sammen med Bondens marked Norge, satt i gang et rekrutteringsprosjekt der et av virkemidlene er å avholde temamøter om lokalmat.

Det er Norges Bondelags lokallag som velger om dere ønsker å ta del i prosjektet og stille som arrangør av et temamøte. De lokallaga som ønsker å delta, og setter lokalmat på årsplanen i løpet av 2017 eller 2018 får utbetalt kr 10 000,- fra prosjektet.

Programinnhold og tidspunkt avtales med Anita Natvik i Bondens marked.

Les mer om prosjektet på Bondens Markeds hjemmesider.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere