Les vårt høringssvar på forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter HER (Styring og finansiering
av barnehagesektoren).