Forberedelsene til jordbruksforhandlingene 2024 starter allerede i desember når lokallaga får tilsendt studieheftet, som er grunnlaget for innspillene til jordbruksoppgjøret i januar/februar. I fjor deltok så mange som 404 av Bondelagets 480 lokallag på dette studie- og høringsarbeidet, og vi håper engasjementet er enda større i år. Svarene og prioriteringer fra lokallaga er førende for forhandlingsutvalget når jordbrukets krav skrives, så dette er deres mulighet til å påvirke.

– Dette er en sentral del av medlemsdemokratiet vårt, og er viktig for å bygge kunnskap, skape debatt og for å få innspill til forhandlingsutvalget fra grasrota i organisasjonen.

Elin Røed, avdelingssjef for Kommunikasjon, medlem og organisasjon i Norges Bondelag.

Selve innspillet gjøres gjennom det elektroniske spørreskjemaet Enalyzer, som sendes til lokallagslederne. Frist for å svare er 12. februar. Tillitsvalgte i alle ledd har et spesielt ansvar for å legge til rette for å inkludere alle medlemmer som ønsker å gi innspill foran jordbruksforhandlingene. Her må dere gjerne bruke webinaropptakene og plansjesett på medlemsmøter, eller invitere en innleder som et oppspill til diskusjon.

Alle innspill blir lest og vurdert, og det er i denne delen av prosessen lokallaga har størst sjanse til å påvirke kravet. Innspillene er også med på å gi forhandlingsutvalget tyngde og trøkk inn mot forhandlingene. Ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeslag for å gi dine tilbakemeldinger.

All informasjon om studie- og høringsmateriellet finner du her

Les om hvordan Bondelaget jobber fram til jordbrukets krav hver vår her: Fra enkeltmedlem til jordbrukets krav