Studiearbeid: Innspill til jordbruksforhandlingene

Studiearbeid i Bondelaget kan omfatte mange ulike tema, men fast hvert år er innspillsrunden til jordbruksforhandlingene. Ved å organisere og rapportere innspillet som voksenopplæringstiltak/studiering får lokallaget tilskudd til arbeidet.

Jordbruksoppgjøret 2023 - Studie- og høringsarbeid

Studieheftet i forkant av jordbruksforhandlingene 2023 blir sendt til lokallaga siste uka før jul i 2022, du kan også finne det i pdf. versjon her.

Høringssvar fra lokallaga må leveres innen 14. februar. Lokallagsleder får tilsendt en link på e-post fra Questback, hvor det gis tilbakemeldinger fra lokallaget inn til fylket. Send en e-post til elise.larsen@bondelaget.no hvis dere ikke finner/har mottatt e-posten med link til Questback.

Vi ser fram til å få innspill og håper studiearbeidet gir opplæring og gode diskusjoner.

Les også: Fra enkeltmedlem til jordbrukets krav - derfor er det viktig at mange deltar i studiearbeidet.

Ønsker du å lære mer om landbrukspolitiske temaer? Opplæringsheftet i Landbrukspolitikk gir et godt grunnlag for de temaene som blir tatt opp i studiearbeidet, og Avtaleguiden 2022-23 gir en oversikt over fjorårets jordbruksavtale.

Praktisk informasjon om studiearbeidet

Studieheftet foran jordbruksforhandlingene egner seg godt som studiering, enten for styret eller for flere i lokallaget. Arrangerer man studiering kan lokallaget få studiestøtte fra Studieforbundet natur og miljø på kr. 100,- per kurstime. I tillegg har man rett på gratis leie av offentlig skolelokale til å gjennomføre kurset, og det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd dersom noen som ønsker å delta har behov for ekstra tilrettelegging.

 

Krav til studiering

For å kvalifisere for kurstilskudd må studieringen må være på minst 8 timer og ha minst tre deltakere som har deltatt på ¾ av kurstimene. Det er mulig å gjennomføre over en eller flere dager. Kurset må meldes til studieforbundet på forhånd (se nedenfor). 

 

Rapportering av studiering

  1. Før dere starter: Registrer studieringen hos Natur og miljø ved å fylle ut søknad her: https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad. I søknaden oppgis studieplannummer 360 (Jordbruksforhandlingene).
  2. Rapportering av studiearbeidet: Studieforbundet sender over en epost med link til skjemaet «Rapportskjema på nett».
    • Legg inn brukernavn og passord: Brukernavnet er den epost-adressen du har brukt, mens passordet velger du selv. Senere kan du logge inn i systemet fra "Mine kurs" som er plassert øverst på nettsidene til Studieforbundet.
    • Deltakere: I rapportskjemaet registrerer du deltakerne med navn, adresse, fødselsår og kjønn, og dato og klokkeslett (start) for samlingene. Fremmøte på samlingene "hakes av".
    • Økonomi: I rapportskjemaet skal det legges inn opplysninger om eventuelle inntekter/utgifter (f.eks. kursavgift, kursmateriell osv.) og dugnadstimer. Programmet har en link for å skrive ut kursbevis til kursdeltakerne.
    • Når kurset er ferdig og rapportskjemaet er korrekt utfylt, kan det sendes inn til Studieforbundet ved å trykke på knappen «Signér og send inn».

 

Snarest og senest 3 måneder etter siste kursdag må kurset være rapportert til Studieforbundet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag halveres kurstilskuddet. Kurstilskudd overføres arrangørens konto normalt innen en måned etter at Studieforbundet har mottatt rapportskjema. Uriktige opplysninger på rapportskjemaet kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.

 

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere