Studie- og høringsarbeid før jordbruksoppgjøret 2024

Forberedelsene til jordbruksforhandlingene 2024 starter ved nyttår, ved at lokallaga kan gi innspill. I fjor deltok så mange som 404 av Bondelagets lokallag på dette studie- og høringsarbeidet, og vi håper på like stor oppslutning i år. Lokallagas svar og prioriteringer er førende for forhandlingsutvalget når jordbrukets krav skrives, så her er deres mulighet til å påvirke.

Slik kan lokallaga delta

Rett før jul 2023 fikk alle lokallag det som trengs for å delta tilsendt i posten. Det kan også lastes ned her:

Lokallaga gir sine innspill ved å svare på et elektronisk spørreskjema i Enalyzer (erstatter Questback). Etter nyttår får lokallagsleder tilsendt en unik lenke på epost, men spørsmålene finner du også her. Frist for å svare er 12. februar. Send epost til medlem@bondelaget.no på dagtid, og elin.roed@bondelaget.no på kveldstid hvis lokallagsleder ikke finner/ikke har mottatt lenke.

Tips og ressurser til gjennomføring

Studie- og høringsarbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene er den største politiske prosessen vi har i Bondelaget, og en helt sentral del av medlemsdemokratiet vårt. Vi oppfordrer alle lokallag til å ha et medlemsmøte eller på annen måte involvere medlemmene.

Som innledning til temaene kan dere invitere en innleder. Vi vil også legge ut plansjer, webinarer og korte filmsnutter på denne sida, som dere kan bruke som innledninger. 

Tips til hvordan å lage et godt møte og til god møteledelse.

Les også: Fra enkeltmedlem til jordbrukets krav - derfor er det viktig at mange deltar i studiearbeidet.

Ønsker dere mer kunnskap?

Ønsker dere å lære mer om landbrukspolitiske temaer? Opplæringsheftet i Landbrukspolitikk gir et godt grunnlag for de temaene som blir tatt opp i studiearbeidet, og Avtaleguiden 2023-24 gir oversikt over fjorårets jordbruksavtale.

Fortell om det!

Bruk anledningen til å fortelle hva som er viktig for landbruket nå, til andre bønder og folk der dere bor. Lokalavisa eller deres egne sider på sosiale medier er ypperlig til dette. Nevn at dette er demokratiske innspill til jordbruksforhandlingene, vi har store forventninger. 

Tips til medieinnsalg og deling i sosiale medier for lokallaga finner dere i den nye kommunikasjonsstrategien til Bondelaget. 

Dette kan registreres som studiering

Studieheftet foran jordbruksforhandlingene egner seg godt som studiering, enten for styret eller for flere i lokallaget. Arrangerer man studiering kan lokallaget få studiestøtte fra Studieforbundet natur og miljø på kr. 100,- per kurstime. I tillegg har man rett på gratis leie av offentlig skolelokale til å gjennomføre kurset, og det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd dersom noen som ønsker å delta har behov for ekstra tilrettelegging.

Krav til studiering

For å kvalifisere for kurstilskudd må studieringen må være på minst 8 timer og ha minst tre deltakere som har deltatt på ¾ av kurstimene. Det er mulig å gjennomføre over en eller flere dager. Kurset må meldes til studieforbundet på forhånd (se nedenfor). 

Rapportering av studiering

  1. Før dere starter: Registrer studieringen hos Natur og miljø ved å fylle ut søknad her: https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknad. I søknaden oppgis studieplannummer 360 (Jordbruksforhandlingene).
  2. Rapportering av studiearbeidet: Studieforbundet sender over en epost med link til skjemaet «Rapportskjema på nett».
    • Legg inn brukernavn og passord: Brukernavnet er den epost-adressen du har brukt, mens passordet velger du selv. Senere kan du logge inn i systemet fra "Mine kurs" som er plassert øverst på nettsidene til Studieforbundet.
    • Deltakere: I rapportskjemaet registrerer du deltakerne med navn, adresse, fødselsår og kjønn, og dato og klokkeslett (start) for samlingene. Fremmøte på samlingene "hakes av".
    • Økonomi: I rapportskjemaet skal det legges inn opplysninger om eventuelle inntekter/utgifter (f.eks. kursavgift, kursmateriell osv.) og dugnadstimer. Programmet har en link for å skrive ut kursbevis til kursdeltakerne.
    • Når kurset er ferdig og rapportskjemaet er korrekt utfylt, kan det sendes inn til Studieforbundet ved å trykke på knappen «Signér og send inn».

Snarest og senest 3 måneder etter siste kursdag må kurset være rapportert til Studieforbundet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag halveres kurstilskuddet. Kurstilskudd overføres arrangørens konto normalt innen en måned etter at Studieforbundet har mottatt rapportskjema. Uriktige opplysninger på rapportskjemaet kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.