Valgdagen er mandag 11. september. Valgkampen er i ferd med å dras i gang nå, og partiene starter for alvor med møter og aktiviteter i første halvdel av august. Det gir oss muligheter til å vise fram landbruket i  kommunen/fylket og presentere innspill og saker fra Bondelaget for lokalpolitikerne.

Slik kan ditt lokallag være aktiv i valgkampen:

Inviter deres lokalpolitikere på gårdsbesøk, del et måltid, eller be om å få møte kommunestyret eller formannskapet. Det kan være fint å invitere partiene enkeltvis for å få en mer direkte kontakt med dem, men det er et spørsmål om kapasitet og tid. Tilpass til lokale forhold

Er dere flere lokallag i kommunen, koordiner med nabolaga og samarbeid om kampanjen. Som hovedregel kontakter lokallaga kommunepolitikere, mens fylkeslaga kontakter fylkespolitikere og stortingspolitikere hjemmehørende i fylket. Er dere i tvil ta kontakt med fylkeskontoret for avklaringer.

Ta kontakt med lokale medier og inviter dem med. Dersom de ikke kommer, send saker sjøl til avisa. Del også bilder og saker i sosiale medier, gjerne både før og etter møtet.

Snakk om dette:

  • Vi må ha med oss alle i næringa, også de unge som vil inn i yrket, for å sikre den matberedskapen alle ønsker seg.

  • Bøndene trenger en inntektsvekst som gir tro på fortsatt matproduksjon.

  • Vil du ha med landbruket videre, vis bøndene at du støtter dem/satser på dem.

Fortell om landbruket i deres kommune eller distrikt og hva dette betyr for næringsliv og bosetting lokalt, men også i den totale situasjonen for matsikkerhet og beredskap.

Andre forslag til politikerkontakt fram mot valget:

  • Oppsøke partia der de står på stand i løpet av valgkampen

  • Delta på politiske møter i regi av andre, og stille spørsmål/kommentere

I vår fikk lokal- og fylkeslag informasjon og materiell til vårkampanjen. Den kampanjen var ei oppkjøring fram mot jordbruksforhandlingene, men materiellet og budskapet som er laga er godt egna til bruk fram mot kommune- og fylkestingsvalget i september også. Brosjyren «Fjern tvilen» fra vårkampanjen inneholder ei punktliste som viser hvordan kommunepolitikere kan støtte landbruket. Vi oppfordre dere til å bruke denne lista aktivt og som grunnlag for manus når dere  møter politikere, både ved gårdsbesøk og om dere  oppsøker  dem på møter eller stands.

Brosjyrer til utskrift: Vis oss at du vil satse på matproduksjon! Bokmål eller nynorsk
Brosjyren er 4 sider i størrelsen A5. Skriv ut på A4-ark, velg "skriv ut som hefte" og brett i to.