Covid-19 - Viktig informasjon om smittevern: Retningslinjer for tillitsvalgtarrangement i Bondelaget