På denne siden kan lokallag som arrangerer Åpen Gård finne informasjon, ideer og materiell til nedlasting. Som arrangør av Åpen Gård gjør lokallaget en svært viktig innsats for å gi befolkningen gårdsopplevelser og kunnskap om norsk landbruk. Dette er vår beste møteplass med folk flest.

 

Åpen Gård i 2021

Åpen gård-arrangementer kommer i mange varianter med både store og små arrangemeneter, og vi håper at det i år vil bli mulig for lokallag å åpne gårdene for besøkende. Regjeringas gjenåpningsplan består av fire trinn, hvor det ligger inne antallsbegrensninger på arrangement. Det er usikkerhet knyttet til hvilket trinn vi kommer til å befinne oss på i august, og arrangør må sette seg inn i de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern  (se råd og retningslinjer fra FHI), og uansett planlegge for at krav til avstand, håndhygiene og registrering av deltagere ivaretas på en god måte. 

 

Fellesdato for Åpen Gård 2021 er søndag 29. august. 

Det er mulig å legge lokale Åpen Gård-arrangementer til andre datoer, men vi anbefaler ikke gjennomføring før sommeren. 

 

Påmelding

Påmelding til Åpen Gård skjer ved å fylle ut påmeldingsskjema

Vi anbefaler bruk av en annen nettleser enn Safari ved utfylling av skjema, da man risikerer å miste utfylt informasjon om man trykker på tilbake-knappen i denne nettleseren.

Påmeldingsfristen er 11. juli. Utsending av materiell vil skje i begynnelsen av august med mindre annet avtales. 

Merk at det kun er lokallag i Norges Bondelag som kan melde seg på Åpen Gård. Det er selvsagt mulig å samarbeide med andre, men lokallaget må stå som arrangør. 

Ta kontakt med rådgiver i Norges Bondelag Marte Gustad Iversen på mail eller tlf 41 23 16 28.

 

Ressursser for smitteverntiltak

Registreringsliste bokmål

Registreringsliste nynorsk

FHI har også et risikovurderingsskjema og en sjekkliste for godt smitteverntil bruk for arrangement. 

 

Informasjon til arrangører

Tips og praktisk hjelp

  • Åpen Gård-håndbok (ny 2018)
  • Arrangementsforsikring - ny forsikringsavtale per 2019. 
  • Betalingsløsninger: Les om betalingsløsningene Vipps her: Betalingsløsningen iZettle kan også være et godt alternativ.
  • Bestilling av varer. Vi anbefaler aller arrangører å bestille det de trenger av produkter fra Tine og Nortura gjennom sin lokalbutikk eller et lokalt storkjøkken, da de har tilgang til de fleste varer og dette er bra måte å støtte lokalsamfunnet på. Dersom det er Tine-produkter de ikke har mulighet til å bestille eller dere skal bestille ekstra store mengder varer, har dere som Åpen Gård-arrangører tilgang på å bestille via Tine Spesialbestillinger. Ta kontakt med kontaktperson for Åpen Gård i Bondelaget dersom dette er aktuelt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

 

Materiell

 

Logoer til nedlastning

- Åpen Gård-logo

JPEG:    Åpen Gård-farger / Open Gard-farger / Åpen Gård-svarthvitt / Open Gard-svarthvitt 

AI-format: Åpen Gård / Open Gard

- Gammel Åpen Gård-logo (fra 1994) Åpen Gård / Open Gard 

- Logo: Kjærlighet til norsk mat / Kjærleik til norsk mat

- Logo: Norges Bondelag

- Logo samarbeidspartnere: Tine / Nortura / Landkreditt

 

Reklamefilm for Åpen Gård

Her kan du laste ned reklamefilm for Åpen Gård til bruk på Facebook. Skal filmen brukes på bondelaget.no anbefaler vi deg å lime koden (embedkoden) direkte inn i artikkelen (ta kontakt med elisabeth.sather@bondelaget.no ved behov for bistand).

Åpen Gard reklamefilm (bokmål): https://vimeo.com/220638428

Open Gard reklamefilm (nynorsk): https://vimeo.com/220638264

 

Materiellbestilling

Alle arrangører av Åpen Gård får tilsendt ei stanndardpakke med materiell fra Norges Bondelag. Dersom man trenger mer enn dette må man bestille det i nettbutikken.

Lokallag som arrangerer Åpen Gård belastes ikke for porto og ekspedisjonsgebyr.

 

HMS-tilbud

Norsk Landbruksrådgivning HMS tilbyr HMS-gjennomgang av arrangørgårder og HMS-kurs for lokallag. Arrangør kan få refundert inntil kr 3.000 av kostnaden ved å sende inn:

 

Regelverk

Nyttige nettsteder:

Se dessuten Åpen Gård-håndbok for paktiske tips til å holde Åpen Gård.

 

Tidligere Åpen Gård

Informasjon sendt ut til arrangører i 2017

14. mars: Velkommen som Åpen Gård-arrangør 2017 - brev med informasjon om årets arrangement

28. april: Informasjonsmail til arrangørene

28. april: Materiellpakker - oversikt

13. juni: Sommermail til arrangører med informasjon

11. august: Informajson om markesføring og ny brosjyre

Her finner dere oversikten over arrangementene i 2017.

 

Informasjon sendt ut til arrangører i 2018

16.01 - Velkommen som arrangør - brev til alle lokallag

11.05 - Informasjonsmail til alle arrangører 

11.05 - Materiellpakker - informasjon

 

 

Kontaktperson for Åpen Gård er Marte Gustad Iversen, telefon: 41231628