På denne siden kan lokallag som arrangerer Åpen Gård finne informasjon, ideer og materiell til nedlasting. Som arrangør av Åpen Gård gjør lokallaget en svært viktig innsats for å gi befolkningen gårdsopplevelser og kunnskap om norsk landbruk. Dette er vår beste møteplass med folk flest.

 

Digital Åpen gård 2020

På grunn av koronasituasjonen er rammene for årets Åpen Gård endret, og det er restriksjoner knyttet til størreslse på arrangementer. Søndag 23. august vil Bondelaget sentralt derfor arrangere digital Åpen Gård med livestream og opptak fra gårder over hele landet. Mer informasjon både om hvordan  bønder og lokallag kan bidra, og om programmet finnes her Vi håper mange har lyst til å være med på denne alternative gjennomføringen av Åpen Gård 2020, og bringe norsk landbruk til folket i en periode med begrensninger på fysiske arrangementer.

 

Fysiske Åpen Gård-arrangmenter i 2020

Åpen gård-arrangementer kommer i mange varianter med både store og små arrangemeneter. Til tross for noe usikkerhet og begrensningene som er lagt på størrelse på arrangementer, vil det for en del lokallag være mulig å gjennomføre fysisk også i år. Arrangør må sette seg inn i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern gitt av myndighetene, og overholde disse.

På grunn av de store begrensningene på antall besøkende vil den sentrale markedsføringen tones ned i år, men som normalt sendes det ut pakker med materiell i forkant av arrangementene, og vi kan bistå med tips og råd til både markedsføring og gjennomføring etter ønske.  

Liste over fysiske arrangement finnes her

Det er viktig at alle arrangører forholder seg til råd og retningslinjer fra FHI

Det er maks tillat med 200 besøkende på arrangementet, og krav til avstand og god håndhygiene må ivaretas. Dersom det blir aktuelt plikter arrangør å bistå i smittesporing. En enkel registreringsliste med navn og telefonnummer må oppbevares i 10 dager, og deretter slettes. 

Registreringsliste bokmål

Registreringsliste nynorsk

FHI har også et risikovurderingsskjema og en sjekkliste for godt smitteverntil bruk for arrangement. 

 

Påmelding for fysiske arrangementer

Påmelding til Åpen Gård skjer ved å fylle ut  påmeldingsskjema 

Vi anbefaler bruk av en annen nettleser enn Safari ved utfylling av skjema, da man risikerer å miste utfylt informasjon om man trykker på tilbake-knappen i denne nettleseren.

Påmeldingsfristen gikk ut 15. juni. Ta direkte kontakt for eventuell påmeldinger etter denne datoen.

Merk at det kun er lokallag i Norges Bondelag som kan melde seg på Åpen Gård. Det er selvsagt mulig å samarbeide med andre, men lokallaget må stå som arrangør. 

Ta kontakt med rådgiver i Norges Bondelag Marte Gustad Iversen på mail eller tlf 41 23 16 28.

 

Informasjon til arrangører

Her finner du all informasjonen som er sendt ut til arrangører i 2020:

27.02.20 - Invitasjon til Åpen Gård 2019 til lokallaga - påmelding er åpen

 

Tips og praktisk hjelp:

  • Åpen Gård-håndbok (ny 2018)
  • Arrangementsforsikring - ny forsikringsavtale per 2019. 
  • Betalingsløsninger: Les om betalingsløsningene Vipps her: Betalingsløsningen iZettle kan også være et godt alternativ.
  • Bestilling av varer. Vi anbefaler aller arrangører å bestille det de trenger av produkter fra Tine og Nortura gjennom sin lokalbutikk eller et lokalt storkjøkken, da de har tilgang til de fleste varer og dette er bra måte å støtte lokalsamfunnet på. Dersom det er Tine-produkter de ikke har mulighet til å bestille eller dere skal bestille ekstra store mengder varer, har dere som Åpen Gård-arrangører tilgang på å bestille via Tine Spesialbestillinger. Ta kontakt med kontaktperson for Åpen Gård i Bondelaget dersom dette er aktuelt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

 

Materiell

 

Logoer til nedlastning

- Åpen Gård-logo

JPEG:    Åpen Gård-farger / Open Gard-farger / Åpen Gård-svarthvitt / Open Gard-svarthvitt 

AI-format: Åpen Gård / Open Gard

- Gammel Åpen Gård-logo (fra 1994) Åpen Gård / Open Gard 

- Logo: Kjærlighet til norsk mat / Kjærleik til norsk mat

- Logo: Norges Bondelag

- Logo samarbeidspartnere: Tine / Nortura / Landkreditt

 

Reklamefilm for Åpen Gård

Her kan du laste ned reklamefilm for Åpen Gård til bruk på Facebook. Skal filmen brukes på bondelaget.no anbefaler vi deg å lime koden (embedkoden) direkte inn i artikkelen (ta kontakt med elisabeth.sather@bondelaget.no ved behov for bistand).

Åpen Gard reklamefilm (bokmål): https://vimeo.com/220638428

Open Gard reklamefilm (nynorsk): https://vimeo.com/220638264

 

Materiellbestilling

Alle arrangører av Åpen Gård får tilsendt ei stanndardpakke med materiell fra Norges Bondelag. Dersom man trenger mer enn dette må man bestille det i nettbutikken.

Lokallag som arrangerer Åpen Gård belastes ikke for porto og ekspedisjonsgebyr.

 

HMS-tilbud

Norsk Landbruksrådgivning HMS tilbyr HMS-gjennomgang av arrangørgårder og HMS-kurs for lokallag. Arrangør kan få refundert inntil kr 3.000 av kostnaden ved å sende inn:

 

Regelverk

Nyttige nettsteder:

Se dessuten Åpen Gård-håndbok for paktiske tips til å holde Åpen Gård.

 

Tidligere Åpen Gård

Informasjon sendt ut til arrangører i 2017

14. mars: Velkommen som Åpen Gård-arrangør 2017 - brev med informasjon om årets arrangement

28. april: Informasjonsmail til arrangørene

28. april: Materiellpakker - oversikt

13. juni: Sommermail til arrangører med informasjon

11. august: Informajson om markesføring og ny brosjyre

Her finner dere oversikten over arrangementene i 2017.

 

Informasjon sendt ut til arrangører i 2018

16.01 - Velkommen som arrangør - brev til alle lokallag

11.05 - Informasjonsmail til alle arrangører 

11.05 - Materiellpakker - informasjon

 

 

Kontaktperson for Åpen Gård er Marte Gustad Iversen, telefon: 41231628