Malawi ligger sørøst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden. Omtrent to tredjedeler av befolkningen er avhengig av landbruket for å overleve.

Vår samarbeidspartner Utviklingsfondet gir driftige og engasjerte bønder opplæring i landbruksteknikker som gjør dem bedre rustet mot ekstremvær. Når bøndene har fått opplæring lærer de metodene videre til andre bønder. Med svært lite ressurser kan opplæringen av en bonde forandre en hel landsby i Malawi. Dette er Bondelaget med på å få til. 

Nok mat i et endret klima

Damiano Mapulesi er far til fire barn. Han er en av Utviklingsfondets modellbønder og er med i programmet som Norges Bondelag støtter. Han og kona Felesta driver en liten gård ikke så langt i fra hovedstaden Lilongwe, sentralt i landet.

Felesta og Damiano har opplevd både tørke og kraftig regn. Det er en dårlig kombinasjon. I 2014 la de om til klimasmarte dyrkningsmetoder. Familiens avlinger har nesten doblet seg siden den gang – til tross for at klimaendringene gjør det stadig vanskeligere for malawiske bønder:

Kunnskap er nøkkelen og med relativt begrensede ressurser når vi mange. De siste fem årene har det blitt utdannet 4000 nye modellbønder som i neste omgang har gitt opplæring til over 100 000 andre bønder som står bedre rustet til å møte klimaendringene.

Nå kan jeg høste 18-20 sekker med mais. Før var det bare rundt ti. Damiano Mapulesi

Det er kun én regnsesong i året i Malawi. Når regnsesongen er uforutsigbar, så forsvinner all den lokale kunnskapen med den. Når skal de så? Hva skal de gjøre når regnet bøtter ned i en kort periode? Hva skal de gjøre når den kunnskapen de fikk av sine forgjengere ikke lenger gjelder?

Nå er jeg glad, forteller Felesta. Alle barna går på skolen. Felesta er ikke bekymret for framtiden lengre. Nå har de mer enn nok mat til hele familien, og hun vet også at de kommer til å få flere dyr som igjen gir bedre inntekt. Framtiden ser lys ut.

 

Samarbeidet mellom Utviklingsfondet og Bondelaget

Samarbeidsavtalen mellom Bondelaget, Bygdeungdomslaget og Utviklingsfonedt har ei årlig ramme på 350 000 kr i perioden 2020-2023, Midlene går til landbruksprosjekter i Malawi. Bondelaget har samarbeidet med UTviklingsfondet siden 2013, og på denne måten bidrar norske bønder til bedre livsvilkår for kolleger i Malawi. 

 

Støtt bønder i Malawi

Bidragene fra Bondelaget brukes til å kjøpe såkorn og husdyr til bønder i Malawi, og til å utdanne modellbønder, som lærer opp andre bønder i sitt nærmiljø. I tillegg satser prosjektet på spare- og lånegrupper, frøbanker, kooperativer og ungdomsarbeid.

For å sikre finansiering til prosjektet er vi avhengig av at lokal- og fylkeslag, samt enkeltpersoner, bidrar til duganden og organiserer innsamling og gir et bidrag. Om dere ønsker å bestille mange gavekort er det mulig å ta kontakt med Utviklingsfondet eller kjøpe fondsbevis til Malawi-fondet direkte i Utviklingsbutikken til Utviklingsfondet, og krysse av på «Jeg er medlem av Bondelaget».

 

Slik kan du hjelpe:

  • Ved innsamling av kontanter, bruk konto. nr. 1503.21.17675, merk med fylkeslag/lokallag

  • Bruk Vipps til å samle inn: Vipps-nummeret er: 535701

  • Kjøp gaver til venner, familier, kollegaer eller foredragsholdere i nettbutikken

  • Invester litt i jordbruket til Malawiske bønder hver måned - Bli utviklingsinvestor! 

 

Vil du lære mer?

Kontaktperson i Norges Bondelag: Marte Gustad Iversen.