Malawiprosjektet – bønder støtter bønder

 • Tips en venn om denne siden

Bønder i Malawi.

Gjennom solidaritetprosjekt "Bønder støtter bønder" deltar Bondelaget i Utviklingsfondets arbeid i Malawi. Med ditt bidrag kan flere bønder komme seg ut av sult og fattigdom.

Korona-monitor
Utviklingsfondet har opprettet en Korona-monitor der de gir daglige oppdateringer om situasjonen i sine programland i Afrika, Asia og Mellom-Amerika, og et eget Korona-fond der de bruker innsamlede midler på tiltak som forebygger, reduserer kosekvenser og hjelper til å gjenoppbygge fattige bønders matsikkerhet og økonomiske trygghet.

Samarbeidsavtalen mellom Bondelaget, Bydeungdomslaget og Utviklingsfondet har ei årlig ramme på 350.000 kroner i perioden 2020-2023, der midlene går til landbruksprosjekter i Malawi. Bondelaget har samarbeidet med Utviklingsfondet siden 2013. Slik bidrar Bondelaget til bedre livsvilkår for bønder i Malawi.

Malawi ligger sørøst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden, nummer 171 av 187 land på UNDPs indeks for menneskelig utvikling. Om lag 42 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på én dollar om dagen. Ca. 83% av befolkninen er sysselsatt i landbruket, likevel er Malawi avhengig av matimport fra nabolandene.

Norge, via Utenriksdepartementet, har Malawi som hovedsamarbeidsland.

 

Her kan du lese mer om Utviklingsfondets arbeid med Korona-monitor, og støtte deres arbeid gjennom Korona-fondet.

 

Slik kan du støtte bønder i Malawi

Bidragene fra Bondelaget brukes til å kjøpe såkorn og husdyr til bønder i Malawi, og til å utdanne modellbønder, som lærer opp andre bønder i sitt nærmiljø.

Noen tusen kroner kan gi stor effekt i Malawi, noen eksempler:

 • 15 griser til fordeling blant bønder = kr 5.200
 • 100 høner til fordeling blant bønder = kr 3.000
 • 25 geiter til fordeling blant bønder = kr 3.875
 • Grunnutdanning av 5 modellbønder = kr 4.500

For lokal- og fylkeslag som ønsker å bestille mange gavekort er det mulig å ta kontakt med Norges Bondelag ved Marte Gustad Iversen.

Slik kan du hjelpe:

 • Kr 200 – Send SMS «Bondestøtte 200» til 2468
 • Kr 100 – Send SMS «Bondestøtte 100» til 2468
 • Bli fast giver av 100 kroner hver måned – send SMS «Bondestøtte fast» til 2468
 • Ved innsamling av kontanter, bruk konto. nr. 1503.21.17675. Merk gjerne innbetalingen med hva du vil pengene skal brukes til, eks «griser» eller «utdanning modellbønder»
 • Bruk Vipps til å samle inn: Vipps-nummeret er: 535701.
 • Bli utviklingsinvestor

Mer om prosjektet 

Utviklingsfondet gir driftige og engasjerende bønder opplæring i landbruksteknikker som gjør dem bedre rustet mot ekstremvær. Så begynner arbeidet som modellbonde. Modellbøndene lærer metodene videre til 30 nye bønder i samme område. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. For mange bønder er det lettere å lære av likesinnede naboer enn av eksperter de ikke kjenner. Med svært lite ressurser og kort tid kan opplæringen av én bonde forandre en hel landsby i Malawi I tillegg satser prosjeket på pare- og lånegrupper, frøbanker, kooperativer, flere husdyr og ungdomsarbeid.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Marte Gustad Iversen.

Rissa Bondelag på stand under matfestival

Til Malawi for å hjelpe andre bønder

Bondelagslederen i Rissa, Petter Harald Kimo, har blitt valgt ut til en delegasjon som på nyåret reiser til Malawi for å følge utviklingen i Bondelagets bistandsarbeid.

Bilde av noen av medlemmene i en "farmers club"

Sårbare alene - sterkere sammen

Norges Bondelag støtter Utviklingsfondets arbeid blant fattige bønder i Malawi. Klimaendringene fører til store svingninger i avlingene – tørke eller flom gir lave avlinger og lite å selge, selv om prisen er god. Normalår fører til gode avlinger – men da faller prisene.

Catherine Mvula.

Møt modellbonden Catherine Mvula

Catherine vart fødd i 1968 og bur i landsbyen Baula i Rumphi, nord i Malawi. Ho er gift med landsbysjefen, ein tidlegare snikkar i Arbeidsdepartementet. Mannen hennar hjelper til på garden, og tek i tillegg strøjobbar som gir rund 1500 kwacha (ca 22 kr) månaden i ekstrainntekt.

Mapopa Chiarambo

Mapopa trosser klimaendringene

Mapopa Chiarambo er 43 år, han har kone og tre barn. Han er etter hvert blitt en foregangsbonde i sitt distrikt i Rhumpi, Malawi. Det startet med at han ble følgebonde og fikk opplæring i nye og bærekraftige dyrkingsmetoder.

Gi gavekort

Gi en gave til Malawi

Du kan gi en symbolsk gave til den som ”har alt” eller ønsk deg selv en symbolsk gave.

Prisca Anderson

Bli bedre kjent med Prisca i Malawi

I juni 2014 kom den første rapporten om Prisca Anderson, en av våre modellbønder i Malawi. Nå har vi fått en oppdatering om Priscas arbeid. I februar vil en gruppe fra Norges Bondelag besøke Prisca og andre modellbønder.

Prisca Anderson - modellbonde i Malawi

Prisca Anderson er modellbonde i Malawi, i Utviklingsfondets prosjekt som blir støtta av Norges Bondelag. Vi skal følgje Prisca og familien hennar i fleire artiklar framover.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere